Novinky

Přemýšlíte o Erasmu a chcete se dozvědět vše potřebné? Zajímalo by Vás, jaký byl Erasmus těch, kteří už program absolvovali? Jaký je proces přihlášení a uznání předmětů po návratu? Připravili  jsme pro Vás volitelný předmět, kde se všechno dozvíte. Jedná se o volitelný (C) předmět (KDMML/XCWE+), který bude vyučovaný v češtině. Je určen pro všechny ročníky (Bc./Mgr.) v prezenční formě studia. Předmět je ukončen zápočtem a hodnocen 2 kredity. Výuka bude probíhat blokově (3...
Přemýšlíte nad studiem v zahraničí? Chcete si zlepšit angličtinu, získat zkušenosti ze zahraničí a láká vás poznávání nových lidí a kultur? Přihlaste se na Erasmus! Přihlášku pro výjezdy v AR 2023/2024 jsou otevřené a deadline pro přihlášení je 15. března 2023. Vyjet můžete na studijní pobyt či na praktickou stáž. Jak se přihlásit? Nově se studenti hlásí přes Portál IS/STAG. Instrukce jak se přihlásit v případě pobytu a v případě stáže. Informace k...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Maturanti a uchazeči o studium na Univerzitě Pardubice mají možnost navštívit její fakulty. Pro osobní návštěvy budoucích studentů se otevřou hned v úvodu roku 2023. Mezi prvními bude Den otevřených dveří chystá Dopravní fakulta Jana Pernera. Uchazeče o studium pozve osobně hned dvakrát, 18.  ledna a 25. února 2023. Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, plánuje Den otevřených dveří na 20. ledna 2023.  Fakulta chemicko-...
S děkanem Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Liborem Švadlenkou Jak se fakulta v posledních letech proměnila? Od roku 2016 jsme pracovali na rozvoji a růstu fakulty. V oblasti vědy jsme definovali vědecké týmy, jejichž práci systematicky podporujeme, abychom získali mezinárodní vědecké projekty a ty přinesly publikační činnost. Ve vzdělávání fakulta získala institucionální akreditaci pro oblast dopravy. Udělali jsme významnou restrukturalizaci studijních programů,...
V těchto dnech ukončilo 38 studentů druhý semestr Univerzity třetího věku (U3V) „Chemie pro život“, ve kterém se populárně naučnou formou seznámili s nejnovějšími poznatky z  oblasti zaměřené na „Chemii a potraviny“. Vyučující nejen z řad akademických pracovníků Univerzity Pardubice představili rozmanitá témata a prezentovali příběhy často se zcela nečekaným rozuzlením. Například o cestě od různých „dryáků“ alias patentních léčiv k nápojům denní spotřeby jako Coca-cola a Tonic....
Cílem workshopu je poskytnout studentům informace, návody, rady a tipy pro jejich publikační činnost. Teoretický základ bude podpořen praktickými ukázkami a úkoly. Můžete si také připravit otázky nebo problémy, se kterými jste se doposud v praxi nebo během studia setkali.   Témata workshopu: 1. blok: 1.         (Anti)plagiátorství (citační etika, Creative Commons, antiplagiátorské systémy) 2. ...
Dne 9. 11. proběhlo na naší fakultě ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI) ONLINE školení s názvem „Bezpečnost zacházení s chemickými látkami podle platné legislativy“ v rámci projektu SYPO.  Tato skupinová intervize je zaměřena na pedagogy základních a středních škol. Cílem je snaha o to, aby si učitelé chemie osvojili základní znalosti o bezpečné manipulaci, ukládání a zacházení s chemickými látkami v kabinetech i učebnách, měli přehled o...
TOASTMASTERS INTERNATIONAL CLUB DO YOU WANT to improve your communication and public speaking skills, to give better presentations, to be confi dent in presenting your ideas, to comfortably give and get constructive feedback, to successfully guide teams and conduct meetings, to hone your leadership and management skills? COME TO VISIT THE DEMO-MEETING PRESENTED IN COOPERATION WITH THE MENTORING...