Novinky

Vážení kolegové,  společnost Clarivate Analytics připravila na únor sérii webinářů Research Smarter. Webináře jsou zdarma, probíhají online na platformě Webex.  1. Jak identifikovat silné stránky institucí? Bibliometrické analýzy podporují strategické rozhodování na základě dat. V rámci webináře Vám ukážeme, jaké analýzy a metriky v InCites Benchmarking & Analytics odhalí silné stránky a příležitosti Vaší instituce. Úterý 23. 02. 2021 - 10.00 CET (...
Vážení uživatelé, Univerzitní knihovna pro vás ve spolupráci s firmou EBSCO zajistila zkušební přístup do Nursing Reference Center Plus (NRC Plus), a to od pondělí 8. února do 25. března 2021. Více informací o zdroji najdete v přiložené prezentaci. NRC Plus is a web-based nursing reference system designed to provide the latest evidence based clinical information for nursing practice, education, management, and research at the point of care, including more unique content,...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení kolegové, vážení studenti,  společnost Albertina icome Praha připravila webinář pro seznámení s nástrojem Writefull, který Univerzita Pardubice od 1.1.2021 předplácí.  Nástroj Writefull byl speciálně navržen pro korekci odborných textů v angličtině. Od jiných obdobných nástrojů se liší především tím, že používá jazykové modely založené na umělé inteligenci (AI), a průběžně se „učí“ z textů milionů publikovaných odborných článků. Writefull koriguje gramatiku,...
Vážení uživatelé, ve spolupráci s AiP Praha jsme pro vás zařídili přístup do kolekce online příruček Karger Fast Facts. Jedná se o praktické online příručky pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny, kteří potřebují rychle najít informace. Každý z průvodců obsahuje ty nejlepší dostupné důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty ve stručné a přehledné podobě. Zastoupené jsou např. obory gynekologie, dermatologie, onkologie, pneumolologie,...
Vážení kolegové, nakladatelství Karolinum vydalo za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR příručku „Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích: příručka pro akademiky​“. Tato příručka je určena především těm akademickým pracovníkům, kteří jsou vedoucími (nebo oponenty) studentských prací. Příručka je pod licencí Creative Commons volně dostupná v české i anglické verzi ve webové knihovně eupce.publi.cz.  Pro studenty...
Vážení uživatelé, dovolte mi, abych vás pozvala na webinář, během kterého se dozvíte, jak využít technické příručky a interaktivní nástroje z Knovel Library v online výuce a laboratorních cvičeních na vysokých školách. Knovelem Vás provede Gill Brailsford z Elsevieru.                                   ...
Fakulta ekonomicko-správní získala akreditaci nového programu Finance v bakalářském a navazujícím magisterském programu v prezenční formě. Více informací: online Dnech otevřených dveří 2021, které se konají 21. ledna 2021 a 6. února 2021. Finance | Studuj UPCE Bakalářské studium | Fakulta ekonomicko-správní (upce.cz) Navazující magisterské studium | Fakulta ekonomicko-správní (upce.cz)
Vážení studenti, nakladatelství Karolinum vydalo za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR příručku „Jak se vyhnout plagiátorství: příručka pro studenty“. Příručka je dostupná ve webové knihovně eupce.publi.cz. Doporučujeme si pro její čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi Více informací o této příručce a také o problematice plagiátorství a správného citování najdete na webu knihovny:...