Spolupráce a partnerství

Fakulta ekonomicko-správní a její jednotlivá pracoviště dlouhodobě spolupracují s praxí, konkrétně s řadou průmyslových firem, ale i organizací veřejného sektoru po celé České republice. Velká pozornost je věnována konkrétním formám spolupráce počínajících v umožnění studentských praxí a stáží, až po spolupráci na poli vědecko-výzkumném. S jednotlivými partnery uzavírá fakulta smlouvu o spolupráci, kde si smluvní partneři ujednávají konkrétní podobu další spolupráce.
 

Partnerstvím rozumíme spolupráci mezi Fakultou ekonomicko-správní a firmou, neziskovou organizací, subjektem veřejné správy. V rámci smluvní spolupráce je možné dohodnout následující formy spolupráce:

  • nabídka studentských praxí a dlouhodobých stáží,
  • nabídka stáží pro akademické pracovníky,
  • participace ve výuce, odborných přednáškách, využití špičkových vědeckých pracovníků při řešení společných projektů,
  • zadávání témat bakalářský, diplomových a disertačních prací),
  • vědecko-výzkumná spolupráce, společné řešení výzkumných projektů pro resortní ministerstva nebo Technologickou agenturu ČR, případně zadání smluvního výzkumu,
  • společná prezentace na akcích, které fakulta pořádá, stejně tak společná prezentace v prostorách fakulty.

Zájem o spolupráci ve výše vymezených (ale i dalších) oblastech je možné sdělit proděkance pro vnitřní záležitosti doc. Ing. Haně Kopáčková, Ph.D.

 

true

Partneři smluvního výzkumu:

false

Partneři:

false

      
                     

             
Absolventi.cz

           
                  

Athletix, s. r. o.


  
CzechInvest 

    
  

  
Česká obchodní inspekce

        

 

 

 

 

Česká pošta

         

ČSOB Pojišťovna

   
               

    
České dráhy

   
        
      

      
Darkmay, s. r. o.

          
         

      
Dekstra BUS a.s.

        
        

   

Deloitte CZ Services s. r. o.

                  
                  

           
Družstvo Agricola Bylany


  
  
         
DYNATECH s. r. o.

      
       

Elektrárny Opatovice, a. s.

 
             

     

Ergotep

 
   

  
   
ExxonMobil

       
   

      

Feedyou s. r. o.

        
     

   
     
FOXCONN CZ, s.r.o.

                                                

 
    
 

                  

Hi-Tech inovační klastr z.s.

            

                   

       

Institut ekonomického vzdělávání, z.ú.

            

                      

Mentors

       

  
NonStop Consulting

                               

              

         
Ombudsman

                                   

           

Principal engineering s. r. o.

        

Platforma Vize0, z.ú.

              

      
   speedlo s.r.o.

 
                   

                  

TAURUS, s. r. o.


    

   
TZBimTech s. r.o.

Rozšířit fotografii: 
true