Spolupráce a partnerství

Fakulta ekonomicko-správní a její jednotlivá pracoviště dlouhodobě spolupracují s praxí, konkrétně s řadou průmyslových firem, ale i organizací veřejného sektoru po celé České republice. Velká pozornost je věnována konkrétním formám spolupráce počínajících v umožnění studentských praxí a stáží, až po spolupráci na poli vědecko-výzkumném. S jednotlivými partnery uzavírá fakulta smlouvu o spolupráci, kde si smluvní partneři ujednávají konkrétní podobu další spolupráce.
 

Partnerstvím rozumíme spolupráci mezi Fakultou ekonomicko-správní a firmou, neziskovou organizací, subjektem veřejné správy. V rámci smluvní spolupráce je možné dohodnout následující formy spolupráce:

  • nabídka studentských praxí a dlouhodobých stáží,
  • nabídka stáží pro akademické pracovníky,
  • participace ve výuce, odborných přednáškách, využití špičkových vědeckých pracovníků při řešení společných projektů,
  • zadávání témat bakalářský, diplomových a disertačních prací),
  • vědecko-výzkumná spolupráce, společné řešení výzkumných projektů pro resortní ministerstva nebo Technologickou agenturu ČR, případně zadání smluvního výzkumu,
  • společná prezentace na akcích, které fakulta pořádá, stejně tak společná prezentace v prostorách fakulty.

Zájem o spolupráci ve výše vymezených (ale i dalších) oblastech je možné sdělit proděkance pro vnější vztahy JUDr. Janě Janderové, Ph.D.

 

true

Partneři smluvního výzkumu:

false

Partneři:

false

              

Absolventi.cz

     
   
  
  
 CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.


  
CzechInvest 

    
  

  
Česká obchodní inspekce

              

 

 

 

 Česká pošta

    
     

    
Česká spořitelna

      
               

    
České dráhy

   
        
      

      
Darkmay, s. r. o.

                      
          

      
Dekstra BUS a.s.


  
  
         
DYNATECH s. r. o.


    

      
ENIGOO s.r.o.

 
   

  
   
ExxonMobil


   

      

Feedyou s. r. o.


     

   
     
FOXCONN CZ, s.r.o.

                               

              

         
Ombudsman

                                             

                                     
Pardubický kraj

              

      
   speedlo s.r.o.

 
                   

                  

TAURUS, s. r. o.


    

   
TZBimTech s. r.o.

Rozšířit fotografii: 
true