Novinky

Fakulta ekonomicko-správní nabízí Univerzitu třetího věku a připravuje mnoho zajímavých kurzů. V dohledné době se bude konat kurz Bezpečnost, rozvoj a život v regionech. Jestli Vás zajímá život v regionech, chcete se dozvědět novinky z této oblasti, vnímáte bezpečnostní problémy současnosti, tak tento kurz je určen právě pro Vás (více informací o tomto kurzu).
Ve středu dne 3. 10. 2018 se ruší dopolední úřední hodiny studijního oddělení z důvodu účasti pracovnic na schůzce s paní prorektorkou mimo budovu FEI. Začátek úředních hodin odpoledne se posune v závislosti na délce schůzky.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
25. října 2018 v Aule Univerzity Pardubice ve 14.00 hod. Sraz studentů (ve společenském oblečení) je v Aule - A1 Univerzity Pardubice v 13.30 hod. Účast studentů I. ročníků je povinná. Studenti, kteří jsou do prvního ročníku zapsáni opakovaně, se imatrikulace neúčastní. Výuka je zrušena od 12.00 hod.   V Pardubicích 2. 10. 2018                   ...
Vážení uživatelé Univerzitní knihovny,   dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. října platí standardní otevírací doba včetně sobot, viz Otevírací doba.    O jednotlivých uzavřeních Univerzitní knihovny během akademického roku (svátky, provozní důvody atd) Vás budeme informovat.        
Vážení uživatelé Univerzitní knihovny, dovolujeme si vás upozornit, že v pátek 28. 9. 2018 (Den české státnosti) a v sobotu 29. 9. 2018 bude Univerzitní knihovna uzavřena. Příští týden platí standardní otevírací doba viz Otevírací doba. První sobota, kdy bude Univerzitní knihovna otevřena, je 6. 10. 2018.  Děkujeme za pochopení.     
Nabízí možnost získat mezinárodní certifikát z německého jazyka Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) v následujících úrovních podle Evropského referenčního jazykového rámce:   studenti UPa externí zájemci ÖSD Zertifikat B1 ÖSD Zertifikat B2 ÖSD Zertifikat C1 2 500,-Kč 2 800,-Kč 3 200,-Kč 2 700,-Kč...
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice je jako první v ČR majitelem nejnovější verze simulovaného pacienta Apollo od firmy Medim. Tato výuková pomůcka jednoznačně rozšiřuje kvalitu výuky napříč všemi studijními obory. SA Apollo umožnuje komplexní simulaci různých scénářů akutních stavů např. anafylaktický šok - vystupňované alergické reakce, umožňuje nácvik rozšířené neodkladné péče - elektroimpulzoterapii, punkce pneumothoraxu,...
  POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACI A BAKALÁŘSKOU SPONZI Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia FZS se koná 5. října 2018 v 8.00 a 10.30 hodin. Sraz studentů je stanoven dle zaslaného rozpisu oborů v předsálí Auly Arnošta z Pardubic, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná. Slavnostní sponze absolventů bakalářských studijních programů se koná 5. října 2018 v 13.00 hodin. Sraz absolventů je v předsálí Auly...