Novinky

Vyber si některý z našich bakalářských studijních oborů a přijď studovat k nám!      E-přihlášky     jsou již spuštěny.
V předvánočním čase jsme znovu zorganizovali na naší fakultě  "Jarmark" rukodělných výrobků, jehož výtěžek, v pořadí již třetí, poputuje díky nadaci Dobrý anděl za rodinami, které se dostaly vinou vážného onemocnění do tíživé finanční situace. Zaměstnanci, studenti a příznivci fakulty se zapojili úžasně. Na improvizovaném trhu bylo z čeho vybírat, od pletených ponožek a háčkovaných ozdob, přes domácí vonná mýdla, levandulové sáčky, korálkové ozdoby a šperky až po ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Newsletter 2018 02. 01. 2019
Přinášíme Vám opět to nejzajímavější z aktivit, které se udály na naší fakultě za uplynulý rok.  Přejeme hezké čtení.  
Vážené kolegyně, kolegové, milé studentky a studenti, přátelé,  dovolte, abych Vám při příležitosti končícího roku popřál krásné a bohaté Vánoce a pro celý nový rok 2019 pevné zdraví, hodně štěstí a výborné spolupracovníky a spolužáky. Děkuji za spolupráci i našim firemním partnerům a příznivcům, kteří fakultu dlouhodobě podporují. Naší fakultě přeji do dalšího roku mnoho úspěchů, které budou i Vašimi úspěchy, studijními nebo pracovními.   Zdeněk Němec děkan
V obci Dětenice na Jičínsku je nyní možné obdivovat krásu a šikovnost zlatých českých ručiček. Po více než sto letech se tu začátkem prosince znovu rozezněl a rozchodil mechanický betlém. A obrovskou zásluhu na jeho opětovném zprovoznění mají především naši studenti a akademici z Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru Fakulty restaurování. Na obnově figurek přitom pracovali několik let. „Betlém se do našeho ateliéru dostal v torzálním stavu odpovídajícímu skutečnosti, že byl...
Vážení a milí studenti, kolegyně a kolegové, příznivci Dopravní fakulty Jana Pernera, dovolte, abych Vám všem poděkoval za odvedenou práci v tomto roce. Rok 2018 byl pro naši fakultu rokem velice významným – oslavili jsme 25 let fungování naší fakulty. Mám velikou radost ze všech úspěchů, kterých se nám podařilo v letošním roce dosáhnout. Chtěl bych Vám popřát krásné Vánoce s Vašimi nejbližšími a do nového roku 2019 pevné zdraví, lásku, štěstí a spoustu pracovních i...
Děkanka Fakulty ekonomicko-správní Romana Provazníková a proděkan pro studium Zdeněk Brodský navštívili na konci listopadu a začátku prosince vybrané kanadské univerzity, aby zde jednali o možnostech spolupráce. Jejich cesta začínala na Business Faculty na Université de Moncton, kde se setkali s děkanem Sébastienem Deschênesem a proděkankou Izold Guihurovou. Na programu jednání bylo prohlubování vztahů a možnosti další spolupráce zejména mezi akademickými pracovníky obou fakult a případné...
Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. si vás dovoluje pozvat na slavnostní akademický obřad spojený s mimořádným zasedáním Vědecké rady Univerzity Pardubice a Vědeckých rad Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty chemicko-technologické, při němž získají titul „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice prof. Ing. Marek Liška, DrSc. prof. Dr. Ing. Günter Löffler prof. Ing. Petr Moos, CSc. Slavnostní akademický obřad se koná v...