Novinky

Univerzita Pardubice jako jediná instituce v Pardubicích připravila již tradičně pro akademickou obec i veřejnost speciální program ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii. V  týdnu od 12. do 16. listopadu oslaví státní svátek České republiky a připomene historické listopadové události, které mají své vazby na vysokoškolskou půdu. PONDĚLÍ 12. LISTOPADU  FILMOVÁ PROJEKCE Ve spolupráci s  a festivalem Ozvěny Febiofestu zveme všechny studenty,...
Akademický obřad imatrikulace proběhne v pátek dne 9. 11. 2018 od 10:00 hodin v aule Arnošta z Pardubic. Sraz studentů nejpozději v 9:00 hodin. Účast je povinná pro studenty prvních ročníků, kteří poprvé studují na vysoké škole. Společenský oděv je podmínkou účasti na obřadu. Případnou neúčast nahlaste do 7. 11. 2018 na studijním oddělení.  
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Letošní rok si připomínáme 100 let od vzniku republiky. Ve spojitosti s tímto výročím se koná řada akcí. Také Dopravní fakulta Jana Pernera si společně s Českými drahami jednu připravila. Konkrétně se jedná o výstavu Železnice a republika 1918 – 2018. Výstava vznikla u příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky a Československých státních drah. Ve foyer dopravní fakulty ji můžete navštívit až do 13. listopadu. Výstava, která byla zahájena 1. listopadu, mapuje významné milníky...
Univerzita Pardubice, Centrum ALMA hledá spolupracovníky z řad studentů a zaměstnanců univerzity na pozici online přepisovatele mluvené řeči. Co je simultánní přepis: vizualizace doslovného přepisu mluveného projevu v reálném čase Komu je přepis určený: na UPa: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami (sluchové nebo zrakové postižení) Jak přepis probíhá: přepisovatel přepisuje mluvený projev na elektronické klávesnici, připojené k PC či notebooku...
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice v posledních letech navázala velmi dobré přátelské a pracovní vztahy s jednou z nejvýznamnějších, technicky orientovaných běloruských univerzit, Běloruskou státní technologickou univerzitou v Minsku BGTU. Spolupráce mezi našimi institucemi započala návštěvou představitelů FChT UPa v červnu 2017.  V průběhu tehdejší návštěvy bylo uzavřeno Memorandum of Understanding. Následně v prosinci 2017...
Vlčí máky znovu ve všech krajích! Letos v listopadu pořádá společnost Post Bellum (www.postbellum.cz) už počtvrté veřejnou sbírku ke Dni válečných veteránů. Tento svátek se slaví 11. 11. po celém světě, především v anglosaských zemích. Rádi bychom, aby více zakořenil i u nás. Aby si lidé (alespoň) jednou za rok připomněli ty, kteří bojovali na bojištích druhé světové války či v době nedávné sloužili např. v Iráku či Afghánistánu. Chceme, aby se na jejich příběhy...
Katedra literární kultury a slavistiky FF UPa zve: Jak číst písničky. Pocta Jiřímu Černému. svůj osobní hudební výběr uvádí Mgr. Jiří Studený, Ph.D. Termín: 7. listopadu Místo a čas konání: učebna EB 01019 v čase 16 - 17.30 hod   Akce je podpořena z dotačního programu MŠMT pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy.
Ústav historických věd srdečně zve na inscenované čtení divadelní hry legionářského spisovatele Josefa Kopty v pondělí 5. listopada od 13. 30 hod u Lavičky Václava Havla   Akce je podpořena z dotačního programu MŠMT pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy.