Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

insignie93422.jpg

Published: 22.03.2024

Habilitační řízení v oboru Regionální a veřejná ekonomie Ing. Petra Hlaváčka, Ph.D. z Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se bude konat dne 11. 4. 2024 od 13:00 hod. před Vědeckou radou Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v zasedací místnosti budovy rektorátu, 4. NP. (Studentská 95, 532 10 Pardubice).

Název habilitační práce: Prostorové diferenciace a vývojové asymetrie ekonomik v globalizovaném prostředí.
Název habilitační přednášky: Vývojové asymetrie na úrovni regionálních ekonomik Česka: reflexe změn a probíhajících procesů.