Novinky

Ředitelka Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Mgr. Klára Štefančová a děkan FES prof. Jan Stejskal uzavřeli v první listopadový den dohodu o dlouhodobé spolupráci. Jde o příklad spolupráce aplikační a akademické sféry, která bude jistě oboustranně prospěšná. První formou spolupráce je zadání zakázky smluvního výzkumu, ve které tým z FES pod vedením Dr. Jana Fuky provede požadované vědecko-výzkumné analýzy. Ředitelka Mgr. Štefančová je také novou posilou Grémia děkana FES...
Projekt Fondů EHP a Norska 2014-2021 Tým doc. Ing. Liběny Tetřevové, Ph.D. z Katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulty chemicko-technologické ve spolupráci s odborníky z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Fakulty podnikatelské VUT v Brně a University College for Green Development, Bryne, Norsko, řeší mezinárodní projekt „Towards regenerative and sustainable development and society“. Projekt, který je financován z Fondu pro...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Slavnostní akademický obřad imatrikulace nových studentů FEI proběhne dne 4. 11. 2022 od 10 hodin v Aule Arnošta z Pardubic. Imatrikulace se zúčastní studenti, kteří poprvé zahájili studium na vysoké škole. Sraz účastníků je v 8:30 ve vstupní hale auly. Studenti se dostaví k nácviku akademického obřadu včas a ve vhodném (společenském) oděvu. Pro rodinné příslušníky a přátele studentů se aula otevře čtvrt hodiny před začátkem obřadu. Vzhledem k vážnosti...
Ve středu 26. 10. 2022 se v zasedací místnosti děkanátu konalo první zasedání Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice s účastí kompletního nového vedení fakulty v čele s děkanem prof. Ing. Petrem Němcem, Ph.D. V úvodu zasedání prof. Němec předal členům jmenovací dekrety a popřál všem úspěšné působení ve Vědecké radě fakulty. Poté se již Vědecká rada věnovala standardním úkolům, mezi kterými byla například projednávání habilitačních...
POZVÁNKA na 104. zasedání AS FF UPCE   které se koná v pondělí 7. listopadu 2022 od 13:30 hodin v EA 13022 Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Projednání návrhu žádosti o prodloužení akreditace akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu v českém jazyce Anglická filologie Vyhlášení voleb do AS UPCE Zpráva o práci studentských senátorů – Mgr. Lavrenčíková...
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky zve všechny zájemce na přednášku E-commerce jako cesta k úspěchu, kterou přednese Magdalena Soukupová Multidivision E-commerce Director, L´Oreál Česká republika s.r.o.   dne 4. 11. 2022 od 08:00 hod. na učebně DB-B2. Kontaktní osoba: Ing. Renata Bílková, Ph.D. (email: renata.bilkova@upce.cz)
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice a Univerzitní knihovna se i letos zapojují do veřejné sbírky u příležitosti mezinárodního Dne válečných veteránů. Tradiční sbírku se symbolem vlčího máku pořádá již osmým rokem nezisková společnost Post Bellum.  Sbírka se koná od 1. do 30. listopadu a jako každoročně se do ní zapojují stovky dobrovolníků v ulicích obcí a měst a také stovky sbírkových míst po celé České republice.  Jak žijí naši hrdinové...
Čtyřdenní přednáškový cyklus umožní studentům ve dnech 07. 11. - 10. 11. 2022 ověřit nabyté teoretické znalosti a navštívit zajímavá vystoupení odborníků z oblasti podnikové ekonomiky a veřejné správy. Tradičně uvítáme úspěšné manažery firem, zástupce úřadů a v neposlední řadě rovněž i akademiky ze zahraničí, kteří studentům předají své praktické zkušenosti, sdělí novinky nebo dají tipy pro hledání budoucího zaměstnání. Letošní 16. ročník se bude konat pod záštitou...