Novinky

Vážení uživatelé Univerzitní knihovny,   dovolujeme si Vás upozornit, že v pondělí 23. září 2019 začíná zimní semestr nového akademického roku.  Platí standardní otevírací doba Univerzitní knihovny, včetně sobot.    konec září - květen 23. 9. 2019 - 31. 5. 2020 Po - St Čt Pá So   8:00 - 20:00...
Chcete stoupnout na trhu práce i sami před sebou? Pomůžeme vám poznat svět a podpořit váš profesní a osobnostní růst. Studijní pobyt za hranicemi České republiky rozšíří vaše obzory, získáte celoživotní vzpomínky a nedocenitelné zkušenosti. Poznáte novou kulturu, vypilujete cizí jazyk, najdete přátele z celého světa a vyzkoušíte si jiný životní styl i způsob vzdělávání. Celý pobyt je podpořen stipendiem, které v průměru činí 450 EUR za každý měsíc pobytu. Veškeré...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Jazykové centrum otevírá pravidelné kurzy německého jazyka pro zaměstnance UPa Jazykové centrum otevírá pravidelné kurzy německého jazyka pro zaměstnance UPa. Kurzy budou probíhat od 30. 9. do 31.12. 2019. V případě zájmu se prosím přihlaste přes Portál vzdělávání zaměstnanců – zde (při přihlašování do kurzu použijte prosím prohlížeč EXPLORER) Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bourová
Vzájemná spolupráce mezi Fakultou chemicko–technologickou Univerzity Pardubice a Střední průmyslovou školou v Hranicích na Moravě byla prohloubena podpisem memoranda. Stalo se tak v rámci soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, které se pedagogové pravidelně účastní. Střední průmyslová škola v Hranicích se tak stala naší již pátou „Fakultní školou“ a může se tak, stejně jako ostatní Fakultní školy, pyšnit na své budově zbrusu novým označením „Fakultní škola Fakulty chemicko...
Zápis předmětů VOLITELNÉ TV do Stagu bude pro ZS 2019/20 probíhat dle níže uvedeného harmonogramu: FZS - 5. 9. 2019 od 8:00 DFJP - 5. 9. 2019 od 8:00 FES - 5. 9. 2019 od 8:00 FCHT -  20. 9. 2019 od 8:00 FF - 20. 9. 2019 od 8:00 FEI -  23 9. 2019 od 12:00   V souladu se Studijním a zkušebním řádem UPa si student může zapsat v rámci volitelné Tv pouze jeden...
Fakulta elektrotechniky a informatiky hostila ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, Gymnáziem Dašická a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy 13. ročník Středoevropské matematické olympiády MEMO. Olympidáda se do Čech vrátila po deseti letech a zúčastnili se jí žáci z deseti zemí - Česká republika, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Slovensko a Švýcarsko.  Během olympiády proti sobě soutěžili jednotlivci i družstva. V...
Děkan Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., přivítal na Fakultě elektrotechniky a informatiky 12. září 2019 několik pedagogů ze středních škol Pardubického kraje. Prohlídku zorganizoval společně s Ing. Bohumilem Bernáškem, radním pro školství, který by rád vyzdvihl kvalitu vybavení učeben a laboratoří, a přispěl tak k vyššímu počtu uchazečů o studium na naší fakultě. Momentálně dochzí k nárustu poptávky po odbornících z oborů elektrotechniky a informatiky a nejen firmy se kterými fakulta...
PRODEJ PERNAMENTEK Prodej na ZS 2019/20 začíná od 23. 9. 2019 od 9:00h na sekretariátu KTS! Poté každý další den v době 9:00 - 14:00h až do vyprodání permanentek. Permanentka platí pouze v ZS - do 16. 2. 2020! Na další semestr bude prodej nových pernamentek zahájen opět první den semestru. Při prodeji je nutné předložit průkaz studenta nebo zaměstnance UPa. Vstup do posilovny je povolen pouze studentům a zaměstnancům UPa. Jedna osoba si může...