Novinky

Dne 15. února 2019 předsedkyně Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií. Písemné návrhy na kandidáty na funkci děkana FZS UPa je možné vložit do volební schránky na studijním oddělení FZS UPa od 15. 2. 2019 do 6. 3. 2019 do 14:00 hodin nebo osobní, či písemnou formou na adresu fakulty k rukám předsedkyně volební komise Mgr. Markéty Papršteinové, Ph.D...
V příloze naleznete přijatá usnesení 149. zasedání Pléna České konference rektorů, které proběhlo 14.2.2019 na Masarykově univerzitě v Brně.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení uživatelé univerzitní knihovny,  společnost ProQuest představuje nový produkt, ProQuest One Academic.  Ten kombinuje 4 špičkové e-zdroje:  ProQuest Central – kolekce 21 000 titulů časopisů s plnými texty (27 000 titulů celkem), přes 2000 titulů novin, 30 000 tržních zpráv, 150 tis. případových studií a mnoho dalších typů obsahu,  Academic Complete Ebooks – multioborová kolekce více než 155 000 monografií,...
Rádi bychom vytvořili nové PR předměty naší fakulty. Vytvořili jsme dotazník ve kterém můžete hlasovat o tom, které PR předměty byste chtěli. Můžete také přidat svůj vlastní návrh PR předmětu.  Tyto předměty bude možné koupit i jako UNI zboží. ZATÍM SE JEDNÁ POUZE O NÁVRHY PŘEDMĚTŮ A VYBRANÉ PŘEDMĚTY BUDOU DÁLE GRAFICKY ZPRACOVÁNY (např. doplněny o logo DFJP, apod.). Hlasovat můžete do konce února 2019. DOTAZNÍK K VYPLNĚNÍ Děkujeme a těšíme se na Vaše nápady!
Promoce a sponze FEI 07. 02. 2019
Slavnostní promoce a sponze absolventů FEI proběhnou dne 22. února 2019 v aule Arnošta z Pardubic od 10:00 hodin. Obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu. Sraz absolventů je v 8:45 hodin v aule. Absolventi, kteří se nedostaví k nácviku obřadu včas a ve vhodném oděvu, se nemohou obřadu zúčastnit. Pro rodinné příslušníky a přátele studentů se aula otevře čtvrt hodiny před začátkem obřadu. Vzhledem k vážnosti akademického obřadu je...
Vážení studenti, Společnost Huawei opět organizuje program SEEDS FOR THE FUTURE.Jedná se program zaměřený na studenty vysokých škol, s tím, že upřednostňuje studenty doktorských studijních programů. Záměrem programu je umožnit skupině vybraných studentů se seznámit s technologiemi HUAWEI, a to nejen na běžné uživatelské úrovni, ale i hlubší seznámení ve vývojových laboratořích společnosti.   Program je koncipován tak, že univerzity nominují studenty/doktorandy (...
Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2021. Záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Bavorska a Česka a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální a multilaterální projekty. Výzva je otevřena...