Novinky

.
Imatrikulace  studentů 1. ročníků bakalářského prezenčního studia proběhne ve čtvrtek  1. 11. 2018 v Univerzitní aule. Studenti jsou rozděleni do jednotlivých skupin podle abecedy. 1. skupina  - příjmení studentů začínající A – J zahájení imatrikulace v 9.00  hodin, sraz studentů v 8.00 hod. v Univerzitní aule. 2. skupina - příjmení studentů začínající  K - Pl zahájení imatrikulace v 11.00 hodin,  sraz  studentů v 10.00 hod. v...
.
Akademický obřad imatrikulace proběhne v pátek dne 9. 11. 2018 od 10:00 hodin v aule Arnošta z Pardubic. Sraz studentů nejpozději v 9:00 hodin. Účast je povinná pro studenty prvních ročníků, kteří poprvé studují na vysoké škole. Společenský oděv je podmínkou účasti na obřadu.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
.
V sobotu 13. 10. se sešlo na Pernštýnském náměstí hodně lidí, kteří chtěli podpořit dobrou věc. Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice a Univerzitní sportovní klub ve spolupráci s Klubem onkologicky nemocných zorganizovali další ročník Běhu naděje. Tradičním během přišli sportovni i nesportovi, dospělí i děti podpořit výzkum léčení rakoviny. Připraven byl doprovodný program jehož součástí byla i Fakulta zdravotnických...
.
V úterý 16. 10. 2018 se ruší úřední hodiny studijního oddělení z důvodu účasti pracovnic na semináři k novinkám v IS STAG.
.
Od startu nového akademického roku využívají studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky zcela nově vybavené laboratoře. Ty nabízí praktické ověření znalostí podle trendu čtvrté průmyslové revoluce, která v sobě skrývá kombinaci oborů elektroniky, programování, senzorové techniky a komunikačních technologií. Postupné uvádění zmíněných oborů do běžného života je pro budoucnost všeobecně vnímáno jako kombinace digitalizace a robotizace zásadně měnící způsoby naší práce. Laboratoře...
.
Studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice využívají nejmodernější laboratorní vybavení pro výzkum rádiových technologií, softwarové simulace síťových systémů a metod automatického řízení technologických procesů. Vybavení zásadně rozšiřuje možnosti vědecké práce studentů magisterského a doktorského studia. Pro modernizaci vybavení získala fakulta projekt s názvem Modularity, jehož základní rámec byl navržen ve spolupráci s technologickými firmami. Projekt ve svých třech...
.
Vážení uživatelé databáze Web of Science,    rádi bychom vás pozvali na webináře k produktům společnosti Clarivate Analytics pro Českou a Slovenskou republiku.  Webináře budou vedeny v programu WebEx v českém a slovenském jazyce. Délka webináře je 45-60 minut. Školitelé: Eniko Toth Szasz- Clarivate Analytics Josef Jílek – Clarivate Analytics 1. Od Open Access obsahu k lepším analýzám: Nedávná rozšíření Web of Science ...