Novinky

Stipendium na podporu studia v zahraničí (2020) Studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů Fakulty filozofické Univerzity Pardubice mají možnost získat stipendium na podporu zahraničního pobytu, který si sami zorganizují za účelem např. zlepšení jazykových dovedností, pro výzkum k absolventské práci, absolvování studentské praxe apod. Zahraniční pobyt musí trvat minimálně 1 měsíc (30 dnů) a student může žádat o podporu ve výši až 20 000 Kč s ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
POZVÁNKA na 77. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 27. ledna 2019 od 12:00 hodin v učebně EA 13022   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Představení nové senátorky AS FF Hany Synkové Projednání návrhu na jmenování členů Vědecké rady FF UPa – představí navrhovatel, děkan fakulty doc. Kubeš Projednání a) směrnice č. 1/2020 Dodatek ke směrnici č. 4/2019...
Skupina je určena všem studentům Univerzity Pardubice, kteří mají zájem rozvíjet se v jakékoli oblasti svého života. Můžete očekávat příjemnou a bezpečnou atmosféru pod vedením hlavní lektorky, Mgr. Hany Jelínkové a jejích kolegů. Skupina je pro studenty Univerzity Pardubice zdarma a probíhá každý čtvrtek v prostorách akademické poradny na FEI, v čase 15.30–17.00 hodin. Pozor! Od 9.1.2020 opět pokračuje!
Vážení uživatelé,  z důvodu předem plánované odstávky centrálních služeb (odstávka některých www stránek a informačních systémů) bude Univerzitní knihovna v sobotu 11. ledna uzavřena.  Výpůjčky můžete vracet do biblioboxu umístěného před budovou knihovny v kampusu v Polabinách nebo do biblioboxů Krajské knihovny v Pardubicích.    Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme. 
OZNÁMENÍ  o konání 1. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 – 2023, které se uskuteční v úterý 14. ledna 2020 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Rektorátu, Studentská 95 (4.NP)   Program zasedání: 1.   Zahájení, předání osvědčení o členství v AS UPa. 2.   Jmenování skrutátorů zasedání. 3.   Schválení programu zasedání. 4.   Informace o činnosti odstupujícího...
Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás upozornit, že od pondělí 6. ledna platí standardní otevírací doba Univerzitní knihovny.  konec září - květen 23. 9. 2019 - 31. 5. 2020 Po - St Čt Pá So 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 8:00 - 16:00 8:00 - 12:00 Více viz Otevírací doba.  O...
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice oznamuje akademické obci: Návrhy kandidátů na funkci děkana FEI může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce nejpozději do úterý 21. ledna 2020 do 14:00 hodin. Návrhy se podávají v písemné podobě členům volební komise, která pracuje ve složení Ing. Jan Panuš, Ph.D. (Katedra informačních technologií), Ing. Jiří Roleček (Katedra elektrotechniky), Ing. Petr Veselý (Katedra...