Novinky

Univerzita Pardubice přechází od čtvrtka na všech 7 fakultách na on-line výuku. Rozhodnutí vedení univerzity z dnešního rána koresponduje s odpoledním rozhodnutím krajských hygieniků. Důvodem je prudce se zhoršující situace se šířením SARS CoV-2 v České republice i v Pardubickém kraji. „Pečlivě jsme se na tuto situaci připravili, i když jsme nedoufali, že nakonec nastane. Chceme zabránit plošnému šíření nemoci mezi studenty, napříč univerzitou a zhoršení epidemiologické...
Východočeské muzeum v Pardubicích a Univerzita Pardubice představily novou putovní panelovou výstavu evropského významu. Jmenuje se Pernštejnské ženy a Evropa a svou premiéru měla ve středu 16. září v sále Rady Evropy ve Štrasburku. Ve Francii zůstane výstava dva týdny. Podkladem pro scénář výstavy byla kniha Pavla Marka, vedoucího Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.  „Jsem moc rád, že výstavu můžeme prezentovat právě v Radě...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Studenti FZS jsou první studenti nelékařských oborů, kteří budou během výuky využívat PORODNICKÝ SIMULÁTOR.    Jsme jedinou fakultou vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR s porodnickým modelem simulovaného pacienta Lucina, který jsme získali díky investičnímu projektu OPVVV INFRA. Studenti Fakulty zdravotnických studií si už mohou správné ošetřovatelské postupy trénovat na simulátoru muže Apollo a simulátoru novorozence Hall. Využití...
Studentská supervize je nástroj, jehož cílem je podpořit profesionální rozvoj studenta  a zvyšovat kvalitu odváděné práce  určená primárně pro studenty prvních ročníků prezenčního studia, ale i pro studenty napříč všemi studijními obory FZS, je dobrovolná, otevřená, může přijít kdokoli, kdo má zájem.   Supervize nabízí: jiný pohled na vlastní studium nalézání řešení, východisek a nových pohledů...
Zaměstnanci a studenti Fakulty filozofické jsou povinni sledovat aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a řídit se jimi. Aktuální informace platné pro celou Univerzitu Pardubice jsou dostupné na stránce Koronavirus a obecně se řídíme zásadou 3R (roušky, ruce, rozestupy).​ Poslední aktualizace 15. 9. 2020 V souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR je při pohybu na fakultě povinná ochrana horních cest dýchacích. Dezinfekce je k dispozici na...
Seznamovák FES 2020 14. 09. 2020
Minulý týden se v termínu 7. až 10. září 2020 uskutečnil tradiční adaptačně-seznamovací kurz pro budoucí prváky připravený našimi současnými i bývalými studenty Seznamovák FES. Přes 130 studentů si užilo 4 dny plné zábavy, sportu, ale také získali neocenitelné informace o naší fakultě od svých starších spolužáků a akademických pracovníků. Studenty pozdravilo i vedení fakulty v čele s děkanem FES prof. Ing. Janem Stejskalem, Ph.D. a proděkankou pro studium doc. Ing. Jitkou Komárkovou, Ph.D.
Oznámení č. 10/2020 Zrušení promoce v akademickém roce 2019/20 Podzimní promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů Fakulty chemicko-technologické UPa v akademickém roce 2019/20, plánovaná na 16. 10. 2020, je zrušena. Pokud bude vývoj epidemiologické situace příznivý, uskuteční se slavnostní promoce v jiném termínu.