Novinky

Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice nově povede prof. Petr Němec. Vystřídal stávajícího děkana prof. Petra Kalendu, který fakultu vedl bezmála dvě funkční období. Po oficiálním jmenování rektorem univerzity začalo jeho funkční období 2. října. Jako kandidáta na děkana zvolila prof. Němce většina z patnáctičlenného akademického senátu fakulty. Návrh od předsedy senátu doc. Martina Adama obdržel rektor univerzity prof. Libor Čapek, který nového...
Čestné doktoráty převzali na Univerzitě Pardubice dvě známé vědecké osobnosti. Rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek předal vědecké ocenění biochemikovi prof. Liboru Grubhofferovi a expertovi na polymery prof. Petru Sáhovi. „Libor Grubhoffer i Petr Sáha patří mezi významné české osobnosti. S naší univerzitou dlouhodobě spolupracují a jsou také členy Vědecké rady Univerzity Pardubice. Titul doctor honoris causa jim právem náleží. Oceňuji rozhodnutí Fakulty chemicko-...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Na celoevropskou akci Noc vědců na Univerzitě Pardubice dorazil rekordní počet návštěvníků. Tradiční akce v kampusu se letos zúčastnilo 2 000 lidí.    Molekulární gastronomie a pokusy přímo v chemických laboratořích, kreativní jedlé umění s restaurátory, zdravotnický test čichu a zraku v 3D brýlích. Program se nesl v souladu s letošním tématem Všemi smysly pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny nadšence vědy a zákonitostí přírody....
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd zve všechny zájemce na přednášku Bílý kruh bezpečí a jeho pomoc oběhem trestných činů a domácího násilí, kterou přednese Mgr. Jana Nováková (Případová manažerka, Bílý kruh bezpečí, z. s. ) dne 3. 10. 2022 od 8:00 - 9:40 hod. na učebně DB-B1.   Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. (email: jan.mandys@upce.cz)  
Pozvánka na 16. zasedání Akademického senátu FChT UPCE, které se bude konat v pátek 7. října 2022 od 10:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA) Program zasedání: 1. Zahájení 2. Informace o doplnění členů Akademického senátu FChT UPCE 3. Projednání návrhu děkana FChT UPCE na jmenování proděkanů 4. Projednání a schválení návrhu na jmenování členů Vědecké rady FChT UPCE na období 2022–2026 5. Projednání a schválení návrhu na jmenování členů...
V doplňujících volbách do AS UPCE z řad studentů ve volebním celku „Fakulta filozofická“ nebyl zvolen žádný senátor, neboť v průběhu voleb došlo k technickým potížím, které významně ovlivnily výsledek voleb. Jelikož se chyba stala na straně organizátora voleb a celkem 17 studujícím bylo odepřeno právo volit svého zástupce do AS UPCE, vydává hlavní volební komise rozhodnutí o opakování voleb, respektive o opakování hlasování, a to v termínu 12. a 13. října 2022.
OZNÁMENÍ o konání 20. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice  ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 4. října 2022 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP) Program zasedání: 1.Schválení skrutátorů zasedání. 2. Schválení programu zasedání. 3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 4. Návrh II. změn Jednacího řádu...
Pozvánka na AS FF 27. 09. 2022
POZVÁNKA na 103. zasedání AS FF UPCE které se koná v pondělí 3. října 2022 od 13:30 hodin v EA 13022 Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Žádost o udělení předběžného souhlasu se jmenováním nového člena Disciplinární komise FF UPCE – předkládá děkan fakulty doc. Kubeš Projednání návrhu žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Německý jazyk pro odbornou praxi – předkládá děkan...