Získali jsme akreditaci nového programu Finance

18. 1. 2021

Fakulta ekonomicko-správní získala akreditaci nového programu Finance v bakalářském a navazujícím magisterském programu v prezenční formě.

Více informací:

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES