Řízení ke jmenování profesorem doc. Petr Hájek

27. 5. 2020

Fakulta ekonomicko-správní je oprávněna na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky vykonávat řízení ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika.

Dne 28. května 2020 proběhla přednáška doc. Ing. Petra Hájka, Ph.D., pracovníka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, před Vědeckou radou Fakulty ekonomicko-správní v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika na téma: "Metody výpočetní inteligence pro podporu rozhodování ekonomických subjektů". 

Dne 19. června 2020 od 10 hodin proběhne přednáška před Vědeckou radou Univerzity Pardubice v zasedací místnosti rektorátu (Studentská 95, 531 10 Pardubice) na téma: "Nedávné pokroky v návrhu a optimalizaci neuro-fuzzy systémů".

Více o jeho profesním zaměření naleznete v sekci Věda a výzkum na UPa 2020.