Řízení ke jmenování profesorem

Aktuálně probíhající řízení ke jmenování profesorem

V tuto chvíli se neuskutečňuje žádné řízení ke jmenování profesorem.

Úspěšně ukončená řízení ke jmenování profesorem

Rok 2008

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., Technická univerzita v Košiciach
téma inaugurační přednášky: Nové trendy v regionálnej inovačnej stratégii

Obrázek: