UPCE

Otevíráme nový studijní program Digitální podnikání

15. 6. 2022

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice získala akreditaci pro nový bakalářský studijní program Digitální podnikání, který otevřeme od akademického roku 2022/2023. 

Chcete se naučit využívat nové informační nástroje a pochopit proces digitalizace ve firmách? Ve studijním programu Digitální podnikání získáte současně znalosti jak z oblastí počítačového zpracování podnikových dat, sociálních sítí, elektronického obchodování, multimédií a bezpečnosti dat, tak z oblasti managementu, marketingu, podnikové ekonomiky a práva. Můžete spojit najednou ekonomické znalosti a digitální dovednosti. 

Program je zaměřen na získávání vědomostí a dovedností potřebných pro vytváření strategií digitalizace podniku. Naučíme vás, jak navrhnout datovou strukturu a jednoduchý webový systém, jak využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, účetní, prezentační a analytické práce. Budeme vás podporovat při utváření vlastního názoru a hledání alternativních cest při řešení reálných situací. Ukážeme vám, jak vizualizovat a prezentovat získané výsledky analýz dat, aby byly srozumitelné a přesvědčivé.

Přihlášky je možné zaslat do 8. 8. 2022. Bližší informace naleznete na studuj.upce.cz včetně e-Přihlášky a detailní podmínky k přijimacímu řízení najdete na webové stránce

 

 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES