Ocenění autorů nejlepších vědeckých výstupů za rok 2022

14. 3. 2023

Oceňování nejlepších vědců a vědkyň za výstupy jejich vědecko-výzkumné činnosti je mnohaletou tradicí Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Do hodnocení letos vstoupily jen výstupy, které byly úspěšně publikovány v časopisech registrovaných ve Web of Knowledge (Web of Science). Rozhodujícím kritériem byl AIS (Article Influence Score), resp. umístění časopisu v prvním nebo druhém kvartilu právě podle AIS známého ke dni hodnocení. Do hodnocení vstoupily pouze publikační výstupy, jimž je přiřazen ročník a číslo časopisu, nikoliv tedy ve fázi Early Access.

Je potěšitelné, že i v roce 2022 vytvořili vědci z naší fakulty celkově 21 výstupů v časopisu s impakt faktorem, resp. s nenulovým AIS. Z toho v kvartilech Q1 a Q2 jich bylo 12, v nejlepším kvartilu hned 7.

„Je třeba ocenit kvalitní práci kolegyň a kolegů, neboť k dosažení takto kvalitních výsledků je třeba uspět ve velmi tvrdé mezinárodní konkurenci a pracovat výrazně nad rámec obvyklého a standardního“ říká pochvalně děkan prof. Stejskal.

Na základě výsledků hodnocení výstupů vědecko-výzkumné činnosti se děkan fakulty prof. Stejskal rozhodl udělit ocenění nejlepším vědcům naší fakulty takto:

Cena děkana – mimořádná (za vysokou kvalitu a nadstandardní počet publikačních výstupů)

prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D., Centrum pro vědu a výzkum

 • Hajek, P., & Novotny, J. (2022). Fuzzy rule-based prediction of gold prices using news affect. Expert Systems with Applications193, 116487.
 • Sahut, J. M., & Hajek, P. (2022). Mining behavioural and sentiment-dependent linguistic patterns from restaurant reviews for fake review detection. Technological Forecasting and Social Change, 177, 121532.
 • Hajek, P., Youssef, A., & Hajkova, V. (2022). Recent developments in smart city assessment: A bibliometric and content analysis-based literature review. Cities, 103709.
 • Stejskal, J., & Hajek, P. (2022). The Impact of COVID-19 on E-book Reading Behavior: The Case of the Municipal Library of Prague. The Library Quarterly92(4), 388-404.
 • Sunny, F. A., Hajek, P., Munk, M., Abedin, M. Z., Satu, M. S., Efat, M. I. A., & Islam, M. J. (2022). A systematic review of blockchain applications. IEEE Access.
 • Hajek, P., Froelich, W., Olej, V., & Novotny, J. (2022). Neural intuitionistic fuzzy system with justified granularity. Neural Computing and Applications34(22), 19423-19439.

 

Cena děkana – I. stupně
prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D., Ústav systémového inženýrství a informatiky

 • Kopackova, H., Komarkova, J., & Horak, O. (2022). Enhancing the diffusion of e-participation tools in smart cities. Cities125, 103640.
 • Alameri, I., Komarkova, J., Al-Hadhrami, T., & Lotfi, A. (2022). Systematic review on modification to the ad-hoc on-demand distance vector routing discovery mechanics. PeerJ Computer Science8, e1079.

doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D., Centrum pro vědu a výzkum

 • Prokop, V., Gerstlberger, W., Zapletal, D., & Striteska, M. K. (2022). The double-edged role of firm environmental behaviour in the creation of product innovation in Central and Eastern European countries. Journal of Cleaner Production331, 129989.
 • Hojnik, J., Prokop, V., & Stejskal, J. (2022). R&D as bridge to sustainable development? Case of Czech Republic and Slovenia. Corporate social responsibility and environmental management29(1), 146-160.

Ing. Martin Lněnička, Ph.D., Centrum pro vědu a výzkum

 • Lněnička, M., Luterek, M., & Nikiforova, A. (2022). Benchmarking open data efforts through indices and rankings: Assessing development and contexts of use. Telematics and Informatics66, 101745.
 • Lnenicka, M., Nikiforova, A., Luterek, M., Azeroual, O., Ukpabi, D., Valtenbergs, V., & Machova, R. (2022). Transparency of open data ecosystems in smart cities: Definition and assessment of the maturity of transparency in 22 smart cities. Sustainable Cities and Society82, 103906.

Ing. Josef Novotný, Ph.D., Ústav podnikové ekonomiky a managementu

 • Hajek, P., & Novotny, J. (2022). Fuzzy rule-based prediction of gold prices using news affect. Expert Systems with Applications193, 116487.
 • Hajek, P., Froelich, W., Olej, V., & Novotny, J. (2022). Neural intuitionistic fuzzy system with justified granularity. Neural Computing and Applications34(22), 19423-19439.

 

Cena děkana – II. stupně
doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D., Ústav systémového inženýrství a informatiky

 • Kopackova, H., Komarkova, J., & Horak, O. (2022). Enhancing the diffusion of e-participation tools in smart cities. Cities125, 103640.

doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D., Ústav podnikové ekonomiky a managementu

 • Prokop, V., Gerstlberger, W., Zapletal, D., & Striteska, M. K. (2022). The double-edged role of firm environmental behaviour in the creation of product innovation in Central and Eastern European countries. Journal of Cleaner Production331, 129989.

RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D., Ústav systémového inženýrství a informatiky

 • Kopackova, H., Komarkova, J., & Horak, O. (2022). Enhancing the diffusion of e-participation tools in smart cities. Cities125, 103640.

Mgr. David Zapletal, Ph.D., Centrum pro vědu a výzkum

 • Prokop, V., Gerstlberger, W., Zapletal, D., & Striteska, M. K. (2022). The double-edged role of firm environmental behaviour in the creation of product innovation in Central and Eastern European countries. Journal of Cleaner Production331, 129989.

 

Cena děkana – III. stupně
prof. RNDr. Michal Munk, PhD., Centrum pro vědu a výzkum

 • Sunny, F. A., Hajek, P., Munk, M., Abedin, M. Z., Satu, M. S., Efat, M. I. A., & Islam, M. J. (2022). A systematic review of blockchain applications. IEEE Access.

Ing. Renáta Máchová, Ph.D., Ústav systémového inženýrství a informatiky

 • Lnenicka, M., Nikiforova, A., Luterek, M., Azeroual, O., Ukpabi, D., Valtenbergs, V., & Machova, R. (2022). Transparency of open data ecosystems in smart cities: Definition and assessment of the maturity of transparency in 22 smart cities. Sustainable Cities and Society82, 103906.

 

Oceněným srdečně blahopřejeme!

 

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost