Novinky

Vážení kolegové, nakladatelství Karolinum vydalo za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR příručku „Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích: příručka pro akademiky​“. Tato příručka je určena především těm akademickým pracovníkům, kteří jsou vedoucími (nebo oponenty) studentských prací. Příručka je pod licencí Creative Commons volně dostupná v české i anglické verzi ve webové knihovně eupce.publi.cz.  Pro studenty...
Fakulta ekonomicko-správní získala akreditaci nového programu Finance v bakalářském a navazujícím magisterském programu v prezenční formě. Více informací: online Dnech otevřených dveří 2021, které se konají 21. ledna 2021 a 6. února 2021. Finance | Studuj UPCE Bakalářské studium | Fakulta ekonomicko-správní (upce.cz) Navazující magisterské studium | Fakulta ekonomicko-správní (upce.cz)
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení studenti, nakladatelství Karolinum vydalo za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR příručku „Jak se vyhnout plagiátorství: příručka pro studenty“. Příručka je dostupná ve webové knihovně eupce.publi.cz. Doporučujeme si pro její čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi Více informací o této příručce a také o problematice plagiátorství a správného citování najdete na webu knihovny:...
Přednáškový každoroční cyklus Týden teorie a praxe v ekonomice se letos uskutečnil od 9. do 13. listopadu vzhledem k epidemiologické situaci výhradně v online prostředí webinářů. Na sociální síti Youtube máte nyní možnost si některé přednášky poslechnout: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLPIyX5NVedX0wLtgjk3rX_KEnTgWMCt9 Děkujeme všem přednášejícím a zúčastněným. Těšíme se na další ročník.  
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta restaurování Opatření děkana č. 4/2020 Věc: Omezení studia na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice Působnost pro: Fakultu restaurování Účinnost od: 02. 11. 2020 Platnost od: 02. 11. 2020 Číslo jednací: FR/33/20 Vypracoval a předkládá: PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., proděkan Schválil: Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan   1) Na základě vládních opatření a Opatření rektora se i nadále ruší osobní...
Přemýšlíte o Erasmu a chcete se dozvědět vše potřebné? Zajímalo by Vás, jaký byl Erasmus těch, kteří už program absolvovali? Jaký je proces přihlášení a uznání předmětů po návratu? Připravili  jsme pro Vás nový volitelný předmět, kde se všechno dozvíte.   Jedná se o volitelný (C) předmět, který bude vyučovaný v češtině. Je určen pro všechny ročníky (Bc./Mgr.) v prezenční formě studia. Předmět je ukončen zápočtem a hodnocen 2 kredity. Výuka bude probíhat blokově (...
Vážení kolegové, vážení studenti,  od pondělí 2. listopadu 2020 můžete opět využít dočasný online přístup k digitálním fondům Národní knihovny a Moravské zemské knihovny. Zpřístupněno je více než 215 000 titulů monografií a periodik. K dílům přistupujte z: https://ndk.cz/podminky-zpristupneni nebo https://dnnt.mzk.cz/podminky-zpristupneni Pro přístup do online aplikace Kramerius je nutné souhlasit s podmínkami použití a přihlásit se účtem Univerzity Pardubice (...
Říjnová Kavárna Universitas objasnila problémy soužití Čechů a Slováků v Československu z filosofického pohledu, čímž poukázala na základní asymetrie ve vnímání společného státu. Přednášku s názvem „Prečo sa rozpadlo Československo?“ pronesl doktor Matej Cíbik z Centra pro etiku formou YouTube live streamu dne 26. 10. 2020. Velmi nás těší, že téma o důvodech rozpadu Československa oslovilo tolik posluchačů. Doktor Cíbik vysvětlil vzájemné nedorozumění Čechů a Slováků pomocí...