Novinky

Česká konference rektorů a Slovenská rektorská konference vydávají k 28. říjnu 2018 společné prohlášení při příležitosti kulatého výročí založení Československé republiky. Nejvyšší představitelé akademické obce v České republice a ve Slovenské republice se s úctou a hrdostí připojují ke vzpomínce na založení společného státu, který v roce 1918 znamenal naplnění státotvorného úsilí Čechů a Slováků. Navzdory složitosti doby a problémům, kterým...
Naše republika slaví sto let od svého založení. Dlouhou historii od vzniku samostatného Československého státu připomíná Univerzita Pardubice během celého roku prostřednictvím přednášek, výstav či diskusí na půdě univerzity. V neděli 28. října se připojila k dalším oslavám, které se uskutečnily na náměstí Čs. legií v Pardubicích. Zástupci města, kraje a  univerzity se zúčastnili pietního aktu u sochy prvního prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka a netradiční dobová...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Zástupci Centra transferu technologií a znalostí se ve dnech 10. – 12. října účastnili veletrhu BioJapan 2018, nejvýznamnější partneringové akce zaměřené na oblast biotechnologií, která se koná na území Asie. Prezentovali zde vybrané výsledky výzkumných týmů Univerzity Pardubice a hledali partnery pro další rozvoj projektů.   Letos se konal již dvacátý ročník veletrhu a tradičně byl zaměřen na zprostředkování interakce mezi firmami a výzkumnými organizacemi v oblasti...
Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijních oborů: Anglický jazyk pro odbornou praxi (Bc.) Anglický jazyk – specializace v pedagogice (Bc.) Humanitní studia (Bc.)    Německý jazyk pro hospodářskou praxi (Bc.) Německý jazyk pro odbornou praxi (Bc.) Religionistika (Bc.) se koná 22. listopadu 2018 v 9.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 8.00 hodin v předsálí Auly...
Ve čtvrtek dne 25. 10 2018 bude studijní oddělení FEI uzavřeno. Úřední hodiny se ruší.
Imatrikulace  studentů 1. ročníků bakalářského prezenčního studia proběhne ve čtvrtek  1. 11. 2018 v Univerzitní aule. Studenti jsou rozděleni do jednotlivých skupin podle abecedy. 1. skupina  - příjmení studentů začínající A – J zahájení imatrikulace v 9.00  hodin, sraz studentů v 8.00 hod. v Univerzitní aule. 2. skupina - příjmení studentů začínající  K - Pl zahájení imatrikulace v 11.00 hodin,  sraz  studentů v 10.00 hod. v...
V sobotu 13. 10. se sešlo na Pernštýnském náměstí hodně lidí, kteří chtěli podpořit dobrou věc. Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice a Univerzitní sportovní klub ve spolupráci s Klubem onkologicky nemocných zorganizovali další ročník Běhu naděje. Tradičním během přišli sportovci i nesportovci, dospělí i děti podpořit výzkum léčení rakoviny. Připraven byl doprovodný program jehož součástí byla i Fakulta zdravotnických...
V úterý 16. 10. 2018 se ruší úřední hodiny studijního oddělení z důvodu účasti pracovnic na semináři k novinkám v IS STAG.