Novinky

Dne 15. února 2019 předsedkyně Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií. Písemné návrhy na kandidáty na funkci děkana FZS UPa je možné vložit do volební schránky na studijním oddělení FZS UPa od 15. 2. 2019 do 6. 3. 2019 do 14:00 hodin nebo osobní, či písemnou formou na adresu fakulty k rukám předsedkyně volební komise Mgr. Markéty Papršteinové, Ph.D...
V příloze naleznete přijatá usnesení 149. zasedání Pléna České konference rektorů, které proběhlo 14.2.2019 na Masarykově univerzitě v Brně.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení uživatelé univerzitní knihovny,  společnost ProQuest představuje nový produkt, ProQuest One Academic.  Ten kombinuje 4 špičkové e-zdroje:  ProQuest Central – kolekce 21 000 titulů časopisů s plnými texty (27 000 titulů celkem), přes 2000 titulů novin, 30 000 tržních zpráv, 150 tis. případových studií a mnoho dalších typů obsahu,  Academic Complete Ebooks – multioborová kolekce více než 155 000 monografií,...
Promoce a sponze FEI 07. 02. 2019
Slavnostní promoce a sponze absolventů FEI proběhnou dne 22. února 2019 v aule Arnošta z Pardubic od 10:00 hodin. Obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu. Sraz absolventů je v 8:45 hodin v aule. Absolventi, kteří se nedostaví k nácviku obřadu včas a ve vhodném oděvu, se nemohou obřadu zúčastnit. Pro rodinné příslušníky a přátele studentů se aula otevře čtvrt hodiny před začátkem obřadu. Vzhledem k vážnosti akademického obřadu je...
Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2021. Záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Bavorska a Česka a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální a multilaterální projekty. Výzva je otevřena...
Mozaiky Vladimíra Petráčka z roku 1982 vznikly pro horní a dolní stanici výtahu na vyhlídku Pastýřská stěna v Děčíně. Jedná se o dvě kruhové mozaiky s průměrem 170 cm, respektive 153 cm. Větší mozaika s motivem stromu byla umístěna v horní stanici, menší s motivem racka ve spodní. Provoz výtahu neměl dlouhého trvání a již na konci 80. let byl celý objekt uzavřen. Od té doby došlo k chátrání obou objektů, kdy díla trpěla důsledky zatékání a vandalismu. Na počátku...
Předvolební shromáždění akademické obce k volbě děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se bude konat v úterý dne 12. února 2019 od 14:00 hodin v učebně ZA 6 na Fakultě zdravotnických studií UPa, Průmyslová ul. 395, Pardubice, s následujícím programem: Zahájení Předvolební projev kandidáta na pozici děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc. dr.h.c. Prostor pro dotazy členů akademické obce k...