Spolupráce s průmyslem

Fakulta ekonomicko-správní a její útvary dlouhodobě spolupracují s řadou firem. Tato forma spolupráce přispívá k řešení aktuálních problémů v praxi, k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty a ke kvalitnější výchově studentů. Pracovníkům fakulty poskytuje podporu při komercializaci vědeckých výsledků a dalších aktivitách vedoucích k přenosu poznatků z akademického prostředí do praxe. Studentům nabízí možnost absolvování praxe ve vybraných podnicích, která může vyústit v zadání bakalářské nebo diplomové práce, případně i v získání trvalého zaměstnání.

 

Mezi hlavní partnery Fakulty ekonomicko-správní patří:

  1. NonStop Recruitment
  2. ExxonMobil Business Support Center
  3. Česká pojišťovna a. s.
  4. Foxconn CZ
  5. Philip Morris

Spolupráce s praxí:

Ústav ekonomických věd
Ústav podnikové ekonomiky a managementu
Ústav matematiky a kvantitativních metod
Ústav systémového inženýrství a informatiky
Ústav správních a sociálních věd
Ústav regionálních a bezpečnostních věd

 

Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: