Spolupráce s průmyslem

Fakulta ekonomicko-správní a její útvary dlouhodobě spolupracují s řadou firem. Tato forma spolupráce přispívá k řešení aktuálních problémů v praxi, k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty a ke kvalitnější výchově studentů. Pracovníkům fakulty poskytuje podporu při komercializaci vědeckých výsledků a dalších aktivitách vedoucích k přenosu poznatků z akademického prostředí do praxe. Studentům nabízí možnost absolvování praxe ve vybraných podnicích, která může vyústit v zadání bakalářské nebo diplomové práce, případně i v získání trvalého zaměstnání.

 

Mezi hlavní partnery Fakulty ekonomicko-správní patří:

  1. NonStop Recruitment
  2. Procter&Gamble
  3. Tesco Stores ČR, a. s.
  4. Česká pojišťovna a. s.
  5. Jobs.cz
  6. Foxconn CZ

Spolupráce s praxí:

Ústav ekonomických věd
Ústav podnikové ekonomiky a managementu
Ústav matematiky a kvantitativních metod
Ústav systémového inženýrství a informatiky
Ústav správních a sociálních věd
Ústav regionálních a bezpečnostních věd