Spolupráce s průmyslem a institucemi

Spolupráce má různé formy, zejména se jedná o společnou přípravu a realizaci výzkumných projektů, zapojení specialistů do výuky odborných předmětů, studentské praxe ve vybraných podnicích, expertní konzultace a také odborné kurzy v rámci dalšího profesního (celoživotního) vzdělávání.