Podmínky poskytování kurzu

Obecné

 • Kurz je pořádán Fakultou ekonomicko-správní (FES).  Přednášky budou probíhat v učebně EB E1. 
 • Na kurz je třeba se přihlásit buď elektronicky nebo písemně (adresa pro zaslání přihlášky Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10  Pardubice).
 • Kurz bude otevřen při počtu minimálně 10 účastníků.
 • Uzávěka přihlášek pro zimní semestr je 23. 9. 2022.

Platební podmínky

 • Účastnický poplatek činí 400,- Kč za semestr.
 • Úhradu poplatku je možné provést převodem na číslo účtu Univerzity Pardubice 37030561/0100, variabilní symbol 401801 . Do poznámky prosíme uvést jméno účastníka.
 • Po předchozí dohodě je možné provést platbu i hotově na Fakultě ekonomicko-správní (v kanceláři p. Veselé, 5. patro budovy FES, číslo dveří 05027).

Kontakt:

Zásady zpracování osobních údajů

 • Před odesláním přihlášky na kurz si prosím prostudujte naše prohlášení k ochraně osobních údajů.
 • Vyplněním přihlášky berte na vědomí, že pro účely zajištění našeho smluvního vztahu je nezbytné zpracování a uchování dále uvedených osobních údajů.
 • Zpracovávat budeme tyto údaje:
 • Jméno, příjmení a tituly coby základní identifikaci účastníka kurzu.
 • Adresa a datum narození je nutné uvést dle požadavku MŠMT pro poskytnutí dotace na U3V. (provoz U3V je částečně hrazen z prostředků poskytnutých MŠMT)
 • E-mail a telefonní číslo pro potřeby komunikace s registrovanými účastníky kurzu.
 • Jméno a příjmení ve formě prezenčních listin budou poskytnuty  při kontrole třetí straně, kterou je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Dalším subjektům nebudou předávány.
 • Tyto údaje budeme archivovat po dobu 3 let.
 • Během výukových akcí jsou pořizovány fotografie, které pak mohou být použity pro informování o aktivitách v rámci U3V a případně jako dokumentace k příležitostným článkům informujícím o našem U3V.

 

Rozšířit fotografii: 
false