Podmínky poskytování kurzu

Obecné

 • Kurz je pořádán Fakultou ekonomicko-správní (FES) v prostorách fakulty - učebna EB 01022 (Studentská 95, Pardubice).
 • Na kurz je třeba se přihlásit buď elektronicky nebo osobně v kanceláři Informačního a poradenského centra FES (Studentská 84, Pardubice).
 • Kurz bude otevřen při počtu minimálně 10 účastníků.
 • Uzávěka přihlášek pro zimní semestr je 23. 9. 2019.

Platební podmínky

 • Účastnický poplatek činí 400,- Kč za semestr.
 • Podrobné informace o platbě účastnického poplatku Vám budou zaslány po registraci na Vaši emailovou adresu.
 • Úhradu poplatku je možné provést:

           převodem na číslo účtu Univerzity Pardubice 37030561/0100, variabilní symbol 401801 

          nebo hotově v kanceláři Informačního a poradenského centra FES (Studentská 84, Pardubice, označení budovy EA).

Kontakt:

Zásady zpracování osobních údajů

 • Před odesláním přihlášky na kurz si prosím prostudujte naše prohlášení k ochraně osobních údajů.
 • Vyplněním přihlášky berte na vědomí, že pro účely zajištění našeho smluvního vztahu je nezbytné zpracování a uchování dále uvedených osobních údajů.
 • Zpracovávat budeme tyto údaje:
 • Jméno, příjmení a tituly coby základní identifikaci účastníka kurzu.
 • Adresa a datum narození je nutné uvést dle požadavku MŠMT pro poskytnutí dotace na U3V. (provoz U3V je částečně hrazen z prostředků poskytnutých MŠMT)
 • E-mail a telefonní číslo pro potřeby komunikace s registrovanými účastníky kurzu.
 • Jméno a příjmení ve formě prezenčních listin budou poskytnuty  při kontrole třetí straně, kterou je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Dalším subjektům nebudou předávány.
 • Tyto údaje budeme archivovat po dobu 3 let.
 • Během výukových akcí jsou pořizovány fotografie, které pak mohou být použity pro informování o aktivitách v rámci U3V a případně jako dokumentace k příležitostným článkům informujícím o našem U3V.

 

Rozšířit fotografii: 
false