Panelová diskuse: Budoucnost EU

Česká republika si letos připomíná 15 let od vstupu do Evropské unie. K této události proběhla 3. května 2019 v prostorách Krajského úřadu v Pardubicích panelová diskuze na téma Budoucnost EU. Diskuze se zaměřila na nejvíce řešená témata dneška, výhody členství, společný trh, nové členské státy.

Zkrácený záznam diskuze naleznete zde.

Na toto téma diskutovali: Michaela Šojdrová (europoslankyně), Ing. Ivana Mandysová, Ph.D., (Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice) a Tomáš Vlasák (ředitel regionální kanceláře CzechInvest pro Pardubický kraj). Diskuzi moderoval Jan Prokeš (redaktor Hospodářských novin). 

Doktorka Ivana Mandysová se na FES zabývá problematikou evropské integrace. K debatě dodává: „Jsme součástí vyspělé Evropy, můžeme čerpat ekonomické, kulturní, sociální a společenské přínosy. Evropa představuje respekt k člověku jako občanovi. Rozpočet Evropské unie financuje v České republice projekty veřejné i soukromé sféry. Vidíme kolem sebe evropské investice do dopravy, zdravotnictví, památek a kulturního dědictví; jsou chráněna práva spotřebitelů, bezpečnost leteckého provozu, roaming, volný pohyb pracovníků, možnost cestování. Na vyšší úrovni funguje společný demokratický legislativní rámec, podpora vzdělávání, vědy a výzkumu, globální priority jako jsou ochrana životního prostředí, celosvětových mírových hodnot. Je potřeba zvyšovat povědomí o smysluplnosti společné Evropy informovat o fungování evropských institucí v praxi. Podle mojí zkušenosti si studenti umí udělat názor a vnímají Evropu a zároveň Česko jako svůj domov; vnímají, že státní hranice pozbývají důležitost; studentům nejsou lhostejné globální výzvy a půjdou volit svého zástupce do Evropského parlamentu. “

Tento týden budou probíhat volby do Evropského parlamentu. Vysoké školy připravují studenty pro kvalifikovaná povolání v období tzv. vzdělanostní ekonomiky, podporují samostatné, společensky odpovědné a kritické myšlení, jež má zásadní význam pro ekonomickou, politickou a kulturní soudržnost evropských společenství. I proto zástupci českých univerzit vyzývají studenty, aby byli aktivní a k volbám přišli. „Společná Evropa je úžasný prostor pro výměnu informací, zkušeností i šance k rozvoji. Naši studenti mají možnost přes program Erasmus rozšiřovat svoje znalosti nebo řešit svoje vědecké projekty na jiné univerzitě v jakékoliv zemi starého kontinentu, říká rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek. Odkaz na celý rozhovor s rektorem Univerzity naleznete zde.

Rozšířit fotografii: 
false