Grémium děkana

Děkan: doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

Členové:

  • prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
  • doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
  • doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
  • Ing. Jiří Doležal, CSc. (předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje)
  • Ing. Jaroslav Folprecht (ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje)
  • Bc. Miroslav Kořínek (konzultant senior, Odbor interní distribuce ČSOB Pojišťovna)
  • Ing. Roman Línek (1. náměstek hejtmana Pardubického kraje)
  • Ing. Martin Matuna (Country HR Manager United Parcel Service Czech Republic Praha)
  • Ing. Michal Zitko (tajemník Magistrátu města Pardubic)

Obrázek: