FES rozvíjí spolupráci s dalším zahraničním partnerem

13. 3. 2023

Ve středu 8. března 2023 navštívily Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zástupkyně Univerzity Marie Sklodowske Curie z polského Lublinu. Dr hab. Agnieszka Karman a dr Milena Bieniek z Ekonomické fakulty se setkaly s děkanem prof. Stejskalem, zástupcem Centra pro vědu a výzkum FES doc. Prokopem a vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu doc. Kotkovou Stříteskou. Na společném jednání byla diskutována možnost rozšíření spolupráce obou fakult v rámci Erasmus+ výměn studentů i akademiků, stejně tak možnost dlouhodobých stáží našich doktorandů na Ekonomické fakultě v Lublinu. „Prostor pro další spolupráci vidíme i ve společném návrhu projektu pro IVF, který nyní připravujeme“, doplňuje doc. Prokop.

Potěšující je, že spolupráce mezi našimi fakultami již několik let probíhá, a to například podaným společným výzkumným projektem typu GAČR nebo několika společnými impaktovanými publikacemi doc. Karman a našimi akademiky.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES