Fakulta ekonomicko-správní navázala spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

16. 3. 2023

Jan Stejskal, děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna podepsali včera memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí.

ÚOHS v rámci spolupráce nabídne studentům magisterských studijních programů možnosti stáží, konzultace diplomových prací a také závěrečná témata diplomových prací z oblasti hospodářské soutěže či veřejné zakázky. FES a ÚOHS se dále dohodly na realizaci odborných workshopů, konferencí a přednášek. Obě strany projevily společný zájem na publikačních výstupech a vědeckých projektech.  

Zároveň pro studenty programu Hospodářská politika a veřejná správa přednesl doc. Petr Mlsna přednášku na téma Hospodářská soutěž pohledem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES