Aktuální informace k přijímacímu řízení

29. 5. 2020

Vážení uchazeči o studium,

rádi bychom vás informovali o průběhu přijímacího řízení do bakalářského studia na Fakultě ekonomicko-správní, Univerzity Pardubice.

 Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia budou zveřejněny nejpozději v úterý 7. 7. 2020.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu naleznete v elektronické podobě zde

V případě, že budete přijati k bakalářskému studiu a rozhodnete se nastoupit na Fakultu ekonomicko-správní, dostavte se k zápisu dne 15. července 2020. Pozvánku k zápisu všem přijatým uchazečům zašleme ještě elektronicky.

Uchazeči o navazující magisterské studium musí zaslat na studijní odd. FES (adresa viz výše)  vážený průměr za bakalářské studium do 3. 7. 2020. Teprve po tomto datu budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Zápis do navazujícího magisterského studia proběhne 16. 7. 2020.

 

Ivana Veselá
FES