Druhé kolo přijímacího řízení

17. 7. 2020

Vážení uchazeči o studium,

Fakulta ekonomicko-správní vypisuje druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Elektronickou přihlášku si můžete podat od 20. 7. do 17. 8. 2020.

V bakalářském studiu si můžete vybrat z těchto studijních programů:

Ekonomika a management (všechny specializace) –prezenční i kombinovaná forma

Hospodářská politika a veřejná správa (všechny specializace) –prezenční i kombinovaná forma

 Hospodářská politika a veřejná správa, zaměření obchodní inspekce – prezenční forma

 Informatika a systémové inženýrství

         a) Informační a bezpečnostní systémy–prezenční i kombinovaná forma

         b) Informatika ve veřejné správě–prezenční forma

 

V navazujícím magisterském studiu z těchto programů:

Ekonomika a management

Hospodářská politika a veřejná správa

Informatika a systémové inženrýství

 

 

 

 

 

 

 

Ivana Veselá
FES