Zemřel dlouholetý kolega doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc.

22. 2. 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 16. února 2021 zemřel náš vážený kolega doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc., bývalý pracovník Ústavu ekonomie Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Docent Pilný nastoupil na Fakultu územní správy (předchůdkyni Fakulty ekonomicko-správní) Univerzity Pardubice v počátcích její existence. V průběhu následujících let zastával na fakultě řadu akademických, ale i vedoucích funkcí. V letech 1992–1994 byl vedoucím Katedry veřejné správy, krátký čas také proděkanem fakulty pod vedením tehdejšího děkana doc. Radima Roudného. Byl dlouholetým uznávaným odborníkem na problematiku veřejných financí a ekonomiku veřejného sektoru. Jeho knižní publikace, které zpracoval především společně s kolegyní doc. Jitkou Pekovou z VŠE v Praze, se staly základní literaturou pro výuku předmětů Veřejné finance a Ekonomika veřejného sektoru na všech ekonomických fakultách (v ČR, ale i na Slovensku) vyučujících tyto předměty. Jeho kolegové, ale i tisíce studentů, si pana docenta budou pamatovat jako dobrého a důsledného učitele, váženého kolegu, který rád pomohl či poradil a vzácného člověka, který svůj akademický profesní život zasvětil Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a jejímu rozvoji.

Na smutečním oznámení je otištěn verš, který velmi dobře vystihuje životní poslání pana docenta:

Až tady nebudu, zmizí jak sen,

co jsem si ponechal pro sebe jen.

Až tady nebudu, žít bude dál

v druhých, co jsem jim v životě dal.

 

Věnujte prosím panu docentovi tichou vzpomínku.

Děkujeme.

 

Kolegové z Ústavu ekonomických věd

Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES