Vysokoškolský diplom dostane v těchto dnech 120 úspěšných absolventů FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Univerzity Pardubice.

V pátek 27. října 2017 se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskuteční bakalářská sponze, při nichž ukončí svá studia 66 letošních bakalářů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika.

Ve stejný den  pak pokračuje závěrečný akademický obřad na Fakultě ekonomicko-správní slavnostní promocí. V univerzitní aule obdrží vysokoškolské diplomy 54 inženýrů navazujících magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika.

Nejúspěšnější absolventi obdrželi speciální ceny, které jsou spojeny i s finanční odměnou.
Studentskou cenu děkanky Fakulty ekonomicko-správní získávají absolventi za vynikající úroveň závěrečné práce.

V bakalářském programu:

Radek Krédl, téma bakalářské práce „Mapování uživatelských požadavků“, vedoucí práce doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

V navazujícím programu:

Bc. Kateřina Hovorková, téma diplomové práce „Sekuritizace pojistných rizik“, vedoucí práce RNDr. Ján Gogola, Ph.D.

Ocenění České společnosti pro systémovou integraci obdrželi 3 studenti bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika za vynikající úroveň závěrečné práce. Tomáš Mareček, Bc. Jan Barva, Bc. Radek Pešek,

Vysokoškolské diplomy spolu s anglicko-českým dodatkem k diplomu obdrží čerství absolventi z rukou děkanky Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D.