Volby do AS FES a AS UPCE

28. 11. 2022

INFORMACE K VOLBÁM DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY PARDUBICE
V RÁMCI VOLEBNÍHO CELKU FES A DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

 

Volby do AS UPCE (v rámci FES) a volby do AS FES proběhnou v termínu

28. listopadu 2022 (0:00) až 30.listopadu 2022 (23:59)

elektronickým způsobem.

Volit se bude prostřednictvím volebního systému univerzity na adrese: https://evolby.upce.cz/.

Přihlášení voličů (jejich autentizace) probíhá prostřednictvím univerzitního (zaměstnaneckého nebo studentského) NetID; pro přihlášení je tedy třeba zadat jméno ve tvaru st##### nebo jmpr#### (bez @upce.cz) a heslo, kterým se přihlašujete např. do intranetu nebo do počítače.

Podrobný návod pro voliče najdete zde:                    

Kandidátní listiny pro volby do AS UPCE i AS FES jsou přiloženy níže:

                   

Volební komise pro volby do AS FES
Dílčí volební komise FES pro volby do AS UPCE

JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
předseda AS FES