Úvodní setkání pro první ročník FES - prezenční studium

16. 9. 2021

Studenty prvního ročníku prezenčního studia zveme na úvodní setkání před zahájením studia.  Připravili jsme pro vás souhrn všech důležitých informací, které by vám neměly na začátku studia uniknout a pomohou vám se lépe zorientovat v prvních dnech na fakultě.  Bude zde i prostor na vaše dotazy.

Setkáme se v pátek 17. 9. 2021 v učebně DB B1 (v budově Dopravní fakulty Jana Pernera) od 8.00 hodin.

Studenti, kteří se z různých důvodů nemohou na setkání dostavit, se mohou připojit on-line přes MS Teams. Odkaz pro připojení zde. 
Prezentace ze společného setkání bude od příštího týdne zveřejněna i na studentském intranetu.

Před vlastním zahájením vám zde rozdáme studentské průkazy a budete si moci vyřídit i potvrzení o studiu. Preferujeme, abyste si ho vytiskli předem v systému stag v odkazu moje studium – průběh studia – formuláře pro tisk potvrzení o studiu. 
Studenti, kteří se úvodní schůzky nezúčastní, si studentský průkaz nebo potvrzení o studiu mohou vyzvednout na studijním oddělení během příštího týdne. 

Výuka podle vámi vytvořených rozvrhů začíná od pondělí 20. 9. 2021.

 

Ivana Veselá
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES