Únorové sponze a promoce absolventů FES

2. 2. 2023

Vážené absolventky, vážení absolventi,

věnujte, prosím, pozornost následujícím pokynům k průběhu akademických obřadů.

Sponze absolventů bakalářských studijních programů a promoce absolventů navazujících studijních programů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se uskuteční dne 23. 2. 2023 v aule Arnošta z Pardubic dle následujícího rozpisu:

Bakalářské sponze

Začátek obřadu bude v 9 hodin. Dostavte se prosím v 8 hodin z důvodu nácviku a focení.

Inženýrské promoce 

Začátek obřadu bude v 11,30 hodin. Dostavte se prosím v 10,30 hodin z důvodu nácviku a focení.

 

  • Absolventi navazujících studijních programů si před začátkem obřadu zakoupí ve vestibulu auly promoční šály.
  • Absolventi, kteří se ve stanovenou dobu a ve vhodném oděvu nedostaví k nácviku, se nebudou moci obřadu zúčastnit.
  • Pro hosty a rodinné příslušníky bude aula otevřena čtvrt hodiny před začátkem každého obřadu.
  • Celý záznam z obřadu, včetně fotografií lze objednat na místě.
  • Květiny je možné zakoupit ve vestibulu auly.

 

Těšíme se na Vás.
 

Mgr. Jana Vágnerová
vedoucí studijního oddělení