U3V opět na FES

11. 10. 2021

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice minulý týden úspěšně zahájila Univerzitu třetího věku s cyklem přednášek "Společnost v 21. století - trendy moderní doby", která je určena pro seniory a zájemce z řad veřejnosti všech věkových kategorií.

Na studenty čeká v zimním semestru deset zajímavých přednášek. Na každém setkání bude představeno jedno aktuální ekonomické téma, které doplní další téma z oblasti společenských věd. Tématem prvního setkání byla přednáška doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D. "Jsou české veřejné finance zdravé?" a následovala přednáška Ing. Ivany Mandysové, Ph.D. "Česko a Evropská unie v 21. století, integrační trendy". Celý blok bude uzavřen v prosinci exkurzí do Východočeského divadla v Pardubicích. Na podzimní cyklus se přihlásilo přes 70 zájemců. Velmi si vážíme zájmu o U3V a všem studentům přejeme úspěšný semestr a hodně inspirativních zážitků.  

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES