Týden plný teorie a praxe

29. 11. 2019

Fakulta klade velký důraz na propojení teoretických znalostí s praktickou výukou svých studentů. Vedle exkurzí, odborných praxí a stáží v různých institucích pořádá již tradičně pro studenty a odbornou veřejnost také cyklus přednášek odborníků z praxe pod názvem Týden teorie a praxe v ekonomice. Letos proběhl již třináctý ročník ve dnech 18. – 22. listopadu.

Začátek týdne plného teorie a praxe odstartovala děkanka doc. Romana Provazníková a proděkan doc. Jiří Křupka na přednášce zástupců krajské pobočky Českého statistického úřadu v Pardubicích na téma „Ženy a muži v Pardubickém kraji“. Přednášející, Ing. Veronika Tichá, ředitelka pobočky a Ing. Hedvika Fialová, vedoucí oddělení informačních služeb s sebou přinesly jejich novou publikaci na přednášené téma. Dlouhodobou spolupráci úřadu a fakulty se rozhodly obě instituce upevnit křtem uvedené publikace. Role kmotry odborné publikace se ujala děkanka fakulty. Pro posluchače prvního ročníku to bylo netradiční zahájení přednášky. Jak uvedla ředitelka úřadu Ing. Tichá, „přivítali jsme kladně možnost takovéto prezentace práce úřadu, protože není obvyklé popřát štěstí statistické publikaci.“ Přednáška názorně ukázala, že statistická data nejsou pouze suchými údaji o realitě každodennosti, ale pokud jsou prezentována poutavě, dokáží obhájit svou důležitost pro praktickou práci. Ke spolupráci obou institucí dodává Jan Mandys, odborný asistent z Ústavu správních a sociálních věd, který s pobočkou úzce spolupracuje: „Pracovníci úřadu i fakulty se potkávají pravidelně i na dalších odborných pracovních skupinách, jako třeba „Platforma pro rodinnou politiku“, kterou organizuje v Pardubickém kraji Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Spolupráce fakulty a úřadu je důležitá pro oba subjekty i s ohledem na praktické využití dat, které statistický úřad zprostředkovává.“

Během týdne se na fakultě sešli ekonomové, manažeři firem nebo zástupci úřadů, kteří studentům předávali své zkušenosti, dávali tipy pro hledání zaměstnání a sdělovali novinky ze svých oborů. Díky širokému záběru přednášek (letos se uskutečnilo rekordních 52 vystoupení), mohli studenti vyslechnout přednášky například prof. Luboše Komárka z České národní banky, Olivera Tettenborna z International Institute of Zittau z Německa, Ing. Ondřeje Vašátka z finančního ředitelství Pardubického kraje, Ladislava Jelena z Coca-Coly nebo absolventů naší fakulty. Na diskuzním setkání, pořádaném Pardubickým inkubátorem P-PINKem, diskutovali současní studenti s  absolventy fakulty a univerzity, o tom, jak nesnadný je začátek podnikání. Toto setkání je příkladem spolupráce Univerzity Pardubice a P-PINKu. 

„Chceme, aby se studenti seznámili s nejnovějšími trendy a zajímavostmi v daných oborech, aby uměli své teoretické znalosti uplatnit hned po vstupu na pracovní trh. Jsme rádi, že akce se těší popularitě nejen mezi studenty, ale také mezi přednášejícími a akademickými pracovníky.“ říká k Týdnu teorie děkanka fakulty.


Další fotografie z Týdne teorie a praxe v ekonomice naleznete ve Fotogalerii

Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES