Studujte Management finančních institucí a získejte 2 VŠ diplomy

20. 3. 2021

Chcete mít 2 VŠ diplomy? Jeden z FESKY a druhý z prestižní německé univerzity? Jde to a není to ani tak složité.

Chcete kromě diplomu z FES ještě diplom z německé univerzity excelence? Můžete se na podzim přihlásit do výběrového řízení na double degree a v zimním semestru 5. ročníku studovat na Technische Universität Dresden (TU Dresden), fakultu Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI Zittau) v Německu. Nezapomeňte si podat přihlášku do MFI (z jiných specializací double degree studovat nelze).

Podstata „double degree“ spočívá v tom, že po úspěšném absolvování programu student získá diplomy dva (od domácí i zahraniční univerzity). To je umožněno tím, že některé předměty se uznávají pro oba studijní programy. Získáním „double degree“ si absolvent, mimo jiné, významně zlepší postavení na evropském i českém trhu práce, nejen proto, že TU Dresden patří mezi 12 nejlepších vysokých škol v Německu. 

Výuka
Studium v prezenční nebo kombinované formě magisterského programu Ekonomika
a management, specializace Management finančních institucí. V zmním semestru 2. ročníku magisterského studia na IHI Zittau (pro pobyt na zahraniční instituci je možné čerpat prostředky z Erasmus+ ). Studium probíhá v češtině, semestr v zahraničí se vyučuje v angličtině. V Německu je možné studovat z nabídky předmětů např. Responsible Management, Intercultural Communication, Research Project in International Business, Managing the Multinational Company, International Business Law, Finance, Applied Microeconomics. Nebo využít i libovolnou nabídku předmětů TU Dresden. 

Absolventský profil
Uplatnění jako analytik a finanční manažer bank, pojišťoven a jiných finančních institucí, díky schopnosti samostatně rozhodovat na základě profesionálních analýz a pomocí adekvátních exaktních metod a kvantitativních metod v kombinaci se znalostmi informačních technologií. 

Více informací na webu Studuj.Upce.cz

 

 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES