Studentky FES se umístily v soutěži na předních místech

19. 10. 2020

V úterý 13. října 2020  byly vyhlášeny výsledky druhého ročníku soutěže „MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice“. I letos obsadili přední místa studenti Fakulty ekonomicko-správní. Studentka 3. ročníku studijní specializace Ekonomika a provoz podniku  Lucie Částková obsadila 3. místo a Eliška Kolaburdová ze specializace Management podniku se umístila na 5. místě. Soutěž vyhrál projekt studentek Vysoké školy kreativní komunikace.

Cílem soutěže je aktivizovat mladé lidi ke zlepšení stavu dopravní nehodovosti v České republice. Letos se jí zúčastnilo celkem 127 originálních prací, na kterých pracovalo dohromady 227 studentů z 24 fakult vysokých škol a univerzit. Studenti předkládali projekty zaměřené do různých oblastí  dopravní problematiky. Do finále postoupila nejlepší pětice projektů, které jejich autoři obhajovali před porotou. Akademický pracovník FES z Ústavu podnikové ekonomiky a managementu Ing. Josef Novotný, Ph.D., který studenty na myšlenku účasti v soutěži přivedl, řekl: „ Jsem rád, že i letos se naši studenti umístili na předních místech v soutěži a navázali tak na mimořádně úspěšný předchozí rok, v kterém se studentky z FES  umístily dokonce na 1., 2. a 5 místě.“

Projekt  „Coffee Drive studentky Lucie Částkové byl zaměřen na nesprávný způsob jízdy. Autorka, představila mobilní aplikaci, která dokáže, aby se řidič plně věnoval řízení a ignoroval mobilní telefon během jízdy. Přišla s originálním nápadem, jak jezdit bezpečně, ale také odměnou pro ukázněné řidiče – slevovým kupónem na kávu.

Projekt  „Zpracování zásobníku her na téma dopravní bezpečnosti pro MŠ“ zpracovala Eliška Kolaburdová. Ve své práci se zaměřila na nejmenší účastníky silničního provozu a zpracovala pro ně celkem 24 her, díky kterým si osvojí základní pravidla.

Soutěž MOJE VIZE NULA vyhlášená Nadací Kooperativy, spolufinancovaná prostředky fondu zábrany škod ČKP a organizovaná Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s.) proběhla v akademickém roce 2019-2020. Během soutěže byli studenti osobně motivováni Týmem silniční bezpečnosti a pracovníky Kooperativy na 7 přednáškách přímo v aulách vysokých škol a univerzit. Pět nejlepších soutěžilo o ceny v celkové hodnotě 100 000 Kč.

Ivana Veselá
OVV FES