Studenti nového oboru Ekonomika regionálního sportu zahájili studium sportovním kurzem na Seči

6. 10. 2020

Studenti prvního ročníku nově otevřeného oboru Ekonomika regionálního sportu své studium zahájili kurzem sportovních aktivit na Seči. Studium této specializace je akreditováno v programu Hospodářská politika a veřejná správa a naše fakulta obor realizuje ve spolupráci s Katedrou tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice.

Během tříletého studia se studenti naučí vše o financování sportu, budou umět připravit rozpočty a realizovat kontrolu účetnictví. Znalosti získají také ve sféře dotací a jejich rozdělování. Naučíme je řídit a spravovat sportovní organizace, kluby nebo sportovní areály. Zvládnou pořádat sportovní kurzy, tábory, ale i sportovní soutěže a turnaje.

Úspěšným absolvováním studia budou studenti připravení pracovat v příslušných odborech správních orgánů, např. na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, krajských úřadech, magistrátech, apod., které rozhodují o dotacích a podpoře sportu. Rovněž se budou moci uplatnit v různých sportovních organizacích, asociacích a svazech a řídit tak procesy uvnitř sportovní organizace.

Mgr. Nela Dosedělová
DFES