Státní závěrečné zkoušky na FES

11. 1. 2023

Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice proběhnou v lednu 2023 státní závěrečné zkoušky. Děkan fakulty jmenoval členy jednotlivých komisí pro SZZ.

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia ve studijním programu Hospodářská politika a veřejná správa, Ekonomika a management, Informatika a systémové inženýrství a Aplikovaná informatika se konají od 17. 1. do 19. 1. 2023.

Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia ve studijních programech Hospodářská politika a veřejná správa, Ekonomika a management, Informatika a systémové inženýrství se konají od 19. 1. do 24. 1. 2023.

 

Všem studentům přejeme hodně štěstí.

Ivana Veselá
oddělení propagace FES