Se svojí vizí o budoucnosti dopravní bezpečnosti studentky zvítězily

2. 7. 2019

V úterý 25. června 2019 proběhlo finále soutěže Moje vize nula. Tři studentky FES se umístily na nejvyšších pozicích.

První ročník soutěže „MOJE VIZE NULA“ vyhlášený Nadací Kooperativy, spolufinancovaný prostředky fondu zábrany škod ČKP a organizovaný Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s) je určen studentům českých vysokých škol a univerzit. Soutěž si klade za cíl aktivizovat mladé lidi ke zlepšení stavu dopravní nehodovosti v České republice. Studenti nebo skupiny studentů předložili projekty zaměřené na nejrůznější oblasti s cílem řešit dopravní problémy. Projekty mohly řešit jak problémy vozidel, pozemních komunikací, tak i problémy chování účastníků silničního provozu a jejich vzdělávání. K vedení a konzultacím byla připravena řada odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají tématem dopravní bezpečnosti. Do projektu se zapojilo 16 fakult vysokých škol a univerzit napříč celou republikou a 2 vyšší odborné školy.

Pod vedením Ing. Josefa Novotného, Ph.D. každý zúčastněný student z FES předložil vlastní projekt zaměřený do různých oblastí s cílem řešit dopravní problémy. Do semifinálového kola postoupilo 22 projektů studentů FES. Finále soutěže proběhlo 25. června v Praze kam bylo pozváno 5 vybraných soutěžících, z toho tři studentky FES, které přijel podpořit i jejich vyučující. Soutěžící se snažili svou prezentací zaujmout  porotu, sestavenou z řad odborníků nejen na dopravní bezpečnost. Pět vybraných studentů se ve svých projektech zabývalo otázkou sdíleného cestování a jeho vlivu na dopravní bezpečnost nebo tématu řidičského oprávnění na zkoušku, či zpřísnění podmínek pro získání řidičského oprávnění. 

Nejlépe hodnocený projekt s názvem „Dopravní bezpečnost a odpovědné jednání napříč vzdělávacím systémem ČR“ představila naše studentka Denisa Holcová a umístila se na 1. místě. Její projekt se zaměřuje na zavedení předmětu dopravní bezpečnost (výchovy) do osnov středních škol a do programů vysokých škol. Na druhém místě uspěla také naše studentka, Tereza Šandová, s projektem „Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání sociálních sítí při řízení.“ Toto téma si klade za cíl upozornit mladou generaci na rizika sdílení živých vstupů během řízení. Na třetím místě se pak umístil tým studentů z Vysoké školy ekonomické v Praze s projektem „The Dreamhack Project“. Čtvrté místo obsadil student z Vysokého učení technického v Brně s projektem „Systém detekce vozidel najíždějících do protisměru na rychlostních komunikacích“. Na pátem místě pak skončila opět naše studentka Veronika Čermáková, která zaujala s tématem „Světelná signalizační zařízení s indikací odpočítávaného času.“ Všechny tři studentky FES jsou z 1.ročníku navazujícího magisterského studia oboru Ekonomika a management podniku. "Studentky byly skvěle připryveny, ale takový úspěch jsme nečekali." Dodává k úspěchu Josef Novotný. Vítězkám gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES