Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení na FES

10. 5. 2021

Dne 20. 5. 2021 se od 9:00 hod. bude konat Věděcká rada Fakulty ekonomicko-správní, Univerzity Pardubice, kde se uskuteční řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jitky Komárkové, Ph.D. a habilitační řízení Ing. Viktora Prokopa, Ph.D.

Doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. přednese přednášku na téma Metody prostorových analýz a jejich využití. Více informací o řízení profesorem. Ing. Viktor Prokop, Ph.D. bude obhajovat habilitační práci na téma Význam sociálního kapitálu pro budování inovačních ekosystémů a přednese přednášku na téma Determinanty inovací v kontextu znalostní ekonomiky. Více informací o habilitačním řízení.

 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES