Řešitelský tým z FES uspěl v grantové soutěži

28. 11. 2018

Vědecký tým složený z pracovníků Ústavu systémového inženýrství a informatiky a Ústavu podnikové ekonomiky a managementu, pod vedením doc. Petra Hájka, uspěl v soutěži „standardních projektů“ Grantové agentury České republiky a získal prostředky pro projekt s názvem  Modelování emocí ve verbální a neverbální manažerské komunikaci pro predikci podnikových finančních rizik. V letech 2019 až 2021 se  proto bude řešitelský tým zabývat návrhem predikčních modelů finančních rizik. Výchozí hypotézou pro řešitelský tým je, že nově navržené modely pracující s emocemi, jsou efektivnější při predikci finančních rizik než tradiční modely, založené pouze na finančních datech.

Ivana Veselá
IPC FES