Rektor Univerzity Pardubice ocenil výzkum doc. Prokopa

16. 11. 2021

Cenu rektora za publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem v oboru ekonomie obdržel minulý čtvrtek při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D., zástupce vedoucího Centra vědy a výzkumu Fakulty ekonomicko-správní. Jeho práce s názvem „Configuration Paths to Efficient National Innovation Ecosystems“ vyšla v roce 2021 v časopise Technological Forecasting and Social Change. Impakt faktor časopisu je v současné době 8.593.

„Toto ocenění je velmi významné pro Fakultu ekonomicko-správní, ale stejně tak pro Centrum vědy a výzkumu. Je totiž důkazem, že Centrum (které vzniklo teprve před rokem v září) začalo plnit svoji roli, tedy mj. vytváří prostor pro realizaci excelentního výzkumu a jeho výsledky jsou publikovány v prestižních světových časopisech“ dodává prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan fakulty. 

Gratulujeme. 

 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES