Publikace detail

Unconventional Usage of Entropy in the Field of Web Usage Data Preprocessing and Machine Translation Evaluation
Autoři: Munk Michal | Benko Ľubomír
Rok: 2018
Druh publikace: článek ve sborníku
Název zdroje: Applied Physics, System Science and Computers. APSAC
Název nakladatele: Springer International Publishing AG
Místo vydání: Cham
Strana od-do: 281-286
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
eng Unconventional Usage of Entropy in the Field of Web Usage Data Preprocessing and Machine Translation Evaluation This paper focuses on an unconventional usage of entropy. On one side it deals with preprocessing phase, especially the session identification using the Reference Length method. Entropy, in this case, offers an alternative to determining the ratio of auxiliary pages that is important for this method. With the approach introduced in this paper, the need of a sitemap becomes void. On the other hand, the paper looks at entropy in the case of reliability analysis of Machine Translation metrics. In this case, entropy offers also an alternative mean to validate the metrics. Data preprocessing; Entropy; Machine translation; Reference length;
cze Nezvyčajné využitie entropie v oblasti prípravy dát o používaní webu a evalvácií strojového prekladu Tento článok je zameraný na nezvyčajné využitie entropie. Na jednej strane sa zaoberá fázou prípravy dát, konkrétne identifikáciou sedení pomocou metódy Reference Length. Entropia v tomto prípade ponúka alternatívu v spôsobe odhadu podielu navigačných stránok, ktorá je podstatná pre metódu Reference Length. Vďaka prístupu predstavenému v článku, nie je potrebné využitie mapy webu. Na druhej strane sa článok zaoberá aj entropiou v prípade spoľahlivosti analýzy metrík strojového prekladu. V tomto prípade ponúka entropie taktiež alternatívu k zhodnoteniu použitých metrík správnosti a chybovosti. Príprava dát; Entropia; Strojový preklad; Reference Length;