Publikace detail

Fighting Corruption: a Counter-Corruption Fuzzy Model
Autoři: Pernica Bohuslav | Tomášková Hana | Šlouf Vlastimil
Rok: 2018
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Journal of Engineering and Applied Sciences
Strana od-do: 309-313
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
eng Fighting Corruption: a Counter-Corruption Fuzzy Model Corruption became a significant global issue in the last 20 years. It happened due to transition and integration of post-communist countries with the assistance of extensive financial aid provided by the most developed countries. Researcher order to preventing from siphoning such money, post-communist countries have been forced to develop, adopt and introduce national anti and counter-corruption strategies. In essence such strategies can be constructed with the assistance of the fuzzy logic due to the complexity of environment which they ought to be implemented in and due to the vagueness of corruption as a phenomenon. So, counter corruption effort can be simulated by fuzzy models which are composed of two parts, an audit provided by experts and a strategy chosen by the ruling government. Both parts should be in synergy in order to prevent from developing of small corruption into system corruption which has a significant potential to terminate democracy and harm the national economy. corruption; critical infrastructure; fuzzy model; counter-corruption strategy; national economy; essence
cze Fuzzy model pro boj s korupcí V posledních 20 letech se korupce stala globálním problémem, a to zejména z důvodu transformace a integrace post komunistických zemí, které byly příjemci finanční pomoci od rozvinutých zemí. Proto, se tyto prostředky neztrácely byly tyto země nuceny vyvinout protikorupční strategie. Tyto strategie mohou být vyvinuty na bázi fuzzy logiky, protože se aplikují ve velmi komplexním prostředí, je obtížné je přímo kontrolovat a definice samotné korupce je velmi nejasná. Takto lze na korupci nahlížet logikou fuzzy modelů, kde audit systému poskytují experti a strategii volí vláda. Oba prvky přitom musí být ve vzájemné synergii, aby se korupce neetablovala v systému, neomezovala demokracii a neškodila národní ekonomice. korupce; kritická infrastruktura; fuzzy model; protikorupční strategie; národní ekonomika