První absolventi nových studijních programů

6. 6. 2022

Bakalářský studijní program Hospodářská politika a veřejná správa s profesním zaměřením na ochranu spotřebitele a specializace Finanční správa stejného akademicky zaměřeného studijního programu mají první absolventy. Oba studijní programy začaly být připravovány ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí respektive s Finančními úřady v Pardubicích a Hradci Králové již před sedmi lety. Reflektují tak plně potřeby praxe. Všem úspěšným absolventům srdečně blahopřejeme, přejeme mnoho úspěchů v zaměstnání či dalším studiu a těšíme se na další studenty. 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES