Promoce a sponze na FES

Uložit do kalendáře 28-06-2021 9:00 30-06-2021 9:00 Czech republic/Europe Promoce a sponze na FES Vážené absolventky, vážení absolventi, věnujte prosím pozornost následujícím pokynům k průběhu slavnostních sponzí a promocí. Promoce absolventů navazujících studijních programů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se... Aula Univerzity Pardubice
28. 06. - 30. 06. 2021 Aula Univerzity Pardubice
Promoce a sponze na FES

Vážené absolventky, vážení absolventi,

věnujte prosím pozornost následujícím pokynům k průběhu slavnostních sponzí a promocí.

Promoce absolventů navazujících studijních programů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se uskuteční dne 30. června 2021,  v aule Arnošta z Pardubic dle následujícího rozpisu

1. skupina promoce

 • studijní program Ekonomika a management - prezenční

Začátek obřadu v 9 hodin. Absolventi se dostaví do Auly v 8 hod z důvodu nácviku a focení.
Odkaz na živý přenos z promoce https://youtu.be/J7yCFRXwX48

2. skupina promoce

 • studijní program Ekonomika a management - kombinovaná
 • studijní program Systémové inženýrství a informatika (Informatika a systémové inženýrství)
 • studijní program Hospodářská politika a správa (Hospodářská politika a veřejná správa)

Začátek obřadu v 11 hodin. Absolventi se dostaví v 10 hod z důvodu nácviku a focení.
Odkaz na živý přenos z promoce https://youtu.be/_yAqro9BL48

Absolventi navazujících studijních programů si ve vestibulu před začátkem obřadu zakoupí promoční šály (200,- Kč).

 

Bakalářské sponze absolventů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se uskuteční dne 28. června 2021,  v aule Arnošta z Pardubic dle následujícího rozpisu:

1. skupina bakalářské sponze

 • studijní specializace Ekonomika a provoz podniku

Začátek obřadu v 9 hodin. Dostavte se v 8 hodin z důvodu nácviku a focení.
Odkaz na živý přenos https://youtu.be/-JPU0QammRw

2. skupina bakalářské sponze

 • studijní specializace Management podniku
 • studijní specializace Management ochrany podniku a společnosti
 • studijní program Systémové inženýrství a informatika

 Začátek obřadu v 11 hodin. Dostavte se v 10 hodin z důvodu nácviku a focení.
 Odkaz na živý přenos https://youtu.be/bziBabQEMsE

3. skupina bakalářské sponze

 • studijní program Hospodářská politika a správa

Začátek obřadu je ve 13 hodin. Dostavte se ve 12 hodin z důvodu nácviku a focení.
Odkaz na živý přenos https://youtu.be/WsYx8fMM2Tk

 

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN ze dne 7. 6. 2021 je omezena kapacita přítomných osob na akademických obřadech. Proto obdržel každý z absolventů daný počet vstupenek.

Vstup bude povolen pouze s ochranou dýchacích cest a všichni přítomní u vstupu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:

 • doložení negativního RT-PCR testu starého nejvýše 7 dní, 
 • doložení negativního POC (tzv. antigenní) testu starého nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
 • doložení, prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce
 • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Pro hosty a rodinné příslušníky bude aula otevřena čtvrt hodiny před začátkem každého obřadu.

Prosíme o obsazování sedaček pouze se sudým číslem a do označených řad.

Absolventi, kteří se ve stanovenou dobu a ve vhodném oděvu nedostaví k nácviku, se nebudou moci obřadu zúčastnit.

Všechny akademické obřady budou vysílány online. Odkaz na každý obřad naleznete výše u každé skupiny. Celý záznam z obřadu, včetně fotografií lze objednat v Aule. Vzhledem k aktuální situaci zvažte přítomnost malých dětí a starších osob.  

V případě Vaší neúčasti na obřadu Vám bude diplom vydán na studijním oddělení. Kontaktujte svou studijní referentku a domluvte se s ní na termínu předání.

 

Těšíme se na Vás.

Promoce a sponze na FES
Promoce a sponze na FES
FES
Zuzana Slavíková
466036065