Přerušujeme jen kontaktní výuku, vyučujeme distančně

13. 3. 2020

Vzhledem k novým opatřením ohledně šíření koronaviru COVID-19, rozhodl rektor Univerzity Pardubice o zrušení prezenční (kontaktní) formy výuky, včetně konzultací
a zkoušek. Další informace naleznate v tiskové zprávě.
 

Výuka pokračuje s využitím metod distančního vzdělávání. Akademičtí pracovníci poskytují informace a materiály pro samostudium v prostředí IS Stag. Elektronickou formou pokračují také konzultace k závěrečným pracím.

Doporučuji, abyste ani v nastalé situaci nepodceňovali své studium a elektronickou formou i nadále řádně komunikovali se svými vyučujícími.

Po odvolání mimořádných opatření jsem připraven aktualizovat Vyhlášku děkana „Organizace akademického roku 2019/2020“ tak, aby fakulta zajistila možnost řádného splnění požadavků vyplývajících ze studijních plánů.

Pro komunikaci se studijním oddělením využijte e-mail místo osobní návštěvy. Dokumenty zaslané ze studentských e-mailů dočasně nahrazují originály. Originály dokumentů studenti do studijního spisu doplní později, podle pokynů referentek studijního oddělení.

 

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan
Fakulta ekonomicko-správní