Pozdravy z Evropského parlamentu

21. 11. 2018

Ve dnech 23. až 25. října se účastnil Ing. Pavel Jirava, Ph.D., odborný asistent Ústavu systémového inženýrství a informatiky a člen místní samosprávy obce Břehy, studijní cesty do jednoho ze sídel Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Tato cesta proběhla na základě pozvání europoslance a člena výboru pro regionální rozvoj JUDr. Stanislava Polčáka. Europoslanec pozval 24 zástupců místních samospráv a vítěze ve vybraných kategoriích soutěže Vesnice roku pořádané Svazem měst a obcí ČR. Na programu nechyběla prohlídka Evropského parlamentu a účast na plenárním zasedání parlamentu. Pozvaní zástupci se zúčastnili pracovní schůzky s JUDr. Polčákem a JUDr. Jiřím Pospíšilem.  Tématem schůzky bylo vedle obecných informací o fungování a zákulisí Evropského parlamentu také konsekvence s místní správou a regiony v České republice. Dále jsme se zabývali problematikou evropských dotací a projekty z nich financovanými.  Na závěr schůzky si zástupci, spolu s dalšími poslanci EP Mgr. Tomášem Zdechovským, Ing. Jaromírem Štětinou, Ing, Michaelou Šojdrovou a za slovenskou stranu pozvaným bývalým předsedou Slovenské národní rady Dr. Františkem Mikloškem, připomněli 100. výročí založení Československa.  Zajímavé poznatky získané v Evropském parlamentu budou Dr. Jiravou využity jak v praxi místní samosprávy tak i při výuce např. Projektového managementu na FES.

 „Osobní dojmy ze sídla EU jsou velmi silné, ačkoli je Evropský parlament často v mediálních zkratkách karikován problémy umělohmotných brček, balených koblih a podobně, jedná se o dobře fungující a složitý systém založený na demokratických principech a vzájemné spolupráci. A nám přináší, vedle mnoha a mnoha dalších věcí, především otevřené hranice, otevřený trh a více než 70 let mírového života v Evropě. A to není málo.“ Dodává Dr. Jirava.