Oznámení o zasedání Akademického senátu FES

3. 10. 2022

 

pondělí dne 10. října 2022 ve 13:00 proběhne v zasedací místnosti děkanátu FES zasedání AS FES.

Návrh programu:

  1. Schválení programu zasedání.
  2. Informace o činnosti předsednictva.
  3. Vyhlášení voleb do Akademického senátu FES.
  4. Vyhlášení voleb zástupců FES do Akademického senátu UPCE.
  5. Projednání akreditace nových studijních programů.
  6. Různé.

.

V Pardubicích 3. října 2022

 

 

JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
předseda AS FES