Opustil nás prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.

9. 9. 2019

*4. února 1937 Pardubice

† 9. července 2019 Praha

Prof. RNDr. Bohuslav Sekerka CSc. byl vzácným a skromným člověkem velkého rozhledu. Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice působil od roku 2002 a šest let zastával pozici vedoucího Ústavu ekonomie. Byl členem vědecké rady FES, dvou oborových rad a redakční rady časopisu SciPap.

Jako odborník se prof. Sekerka věnoval problematice modelování ekonomických jevů a procesů na různých úrovních řízení s využitím matematických a statistických metod a informačních technologií jak z teoretického, tak aplikačního hlediska. Zabýval se též problematikou peněžnictví a jeho součástí (bankovnictví, podnikání na kapitálových trzích a pojišťovnictví). Ve všech těchto oblastech se stal mezinárodně uznávaným odborníkem. Byl autorem nebo spoluautorem 19 učebnic a monografií, 15 skript, 38 článků ve vědeckých odborných časopisech, 45 příspěvků ve sbornících z tuzemských a zahraničních konferencí.  Vysokoškolským profesorem v oboru kvantitativní metody v ekonomii a v podnikání ho 9. listopadu 2004 jmenoval doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc., prezident Slovenské republiky.

Ke svému oboru se dostal během studia Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterému předcházelo absolvování gymnázia v Pardubicích. Po ukončení univerzitního studia v roce 1960 se stal pracovníkem Státní plánovací komise, kde až do roku 1977 působil v jejím výpočetním centru jako vědecký tajemník a vedoucí samostatného oddělení. Poté, co byla vytvořena komise pro ceny, vedená tehdejším místopředsedou vlády Otou Šikem, stal se prof. Sekerka jejím členem. Byl zodpovědný za řešení navrženého cenového modelu, pro jehož realizaci bylo nutno vyřešit soustavu přibližně 23 tisíc lineárních rovnic. Neznámými byly cenové indexy. Prof. Sekerka navrhl a úspěšně použil důmyslnou a originální metodu interační agregace a desagregace. Na základě této práce byl v roce 1986 jmenován docentem přibližných a numerických metod. Poté pracoval ve Výpočetním centru Univerzity Karlovy, kde byl zástupcem vedoucího úseku a hlavním projektantem automatizovaného systému řízení (tzv. ASŘ) Univerzity Karlovy. Od roku 1992 do roku 1998 pracoval v Investiční a poštovní bance, a.s. mj. jako ředitel odboru metodiky a finančních analýz. Jako expert spolupracoval s řadou tuzemských i zahraničních institucí, mj. s Prognostickým ústavem ČSAV vedeným Valtrem Komárkem či s International Institute for Systém Applied Analysis v Rakousku, pro nějž vytvořil databázi vybraných ekonomických dat Československa, byl členem Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod, členem představenstev a dozorčích rad řady významných institucí. Jako vysokoškolský pedagog působil prof. Sekerka od roku 1963, v letech 1989 až 1991 pak také na katedře matematiky a statistiky University of Maiduguri, nacházející se v severovýchodním cípu Nigeru na jižním okraji Sahelu.

Prof. Sekerka zemřel letos 9. července 2019. Pohřební shromáždění a poslední rozloučení se konalo ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 4 Nuslích, jemuž byl po celý život věrný.

Čest jeho památce.