Odborníci z praxe opět na Fakultě ekonomicko-správní

24. 11. 2021

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice již po patnácté realizovala cyklus přednášek Týden teorie a praxe v ekonomice tentokrát s podtitulem Fakulta ekonomicko-správní. Místo, kde se již 30 let setkává teorie s praxí.

Cílem přednáškového cyklu je propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Se studenty diskutovalo na více než 40 odborníků, jak z českých i zahraničních ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe a akce se konala od 8. – 12. 11. 2021.

Tematicky se přednášky dotkly např. problematiky malého a středního podnikání a principů úspěšného podnikání, řízení kybernetických rizik a krizové komunikace, inflace, aktuální situace na světových trzích, reklamy a nových trendů v marketingu, řízení neziskové organizace, e-governmentu a dalších témat.

Týden teorie a praxe v ekonomice pořádal Ústav podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D.  

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES