Obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky

23. 8. 2021

Obhajoba disertační práce Ing. Solomona Gyamfiho s názvem Efficiency of the Public Sector Support for Creating Innovation Milieu v doktorském studijním programu Economic Policy and Administration proběhne dne 6. 9. 2021 od 09:30 h. Státní doktorská zkouška Ing. Ondřeje Kuby v doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa proběhne 6. 9. 2021 od 11:00 h.

Více informací: Obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky na FES | Fakulta ekonomicko-správní (upce.cz)

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES