Nový post-doc posílí vědecký tým CVV FES

13. 6. 2022

Počátkem června nastoupil na pracoviště Centra pro vědu a výzkum nový post-doc Dr. Fazal ur Rehman z Lakki Marwat University z Pákistánu. V průběhu jeho půlročního pobytu na naší fakultě se bude věnovat problematice výzkumu parametrů a determinantů trojstranné spolupráce podniků, univerzit a institucí veřejného sektoru. Tento známý koncept se bude Dr. Fazal snažit aplikovat nově v kontextu cirkulární ekonomiky pod mentorským vedením doc. Ing. Viktora Prokopa, Ph.D., zástupce vedoucího CVV. Tuto dlouhodobou stáž umožňuje univerzitní projekt MEMOII.

„Přeji Dr. Fazalovi vlídné přijetí do kolektivu akademiků naší fakulty a hezký pobyt v České republice. Stejně tak si přeji, aby naši akademičtí spolupracovníci vytvořili Dr. Fazalovi příznivé kooperativní prostředí, které umožní připravit řadu zajímavých publikačních výstupů, a to nejen v rámci Centra pro vědu a výzkum FES“, říká prof. Stejskal, děkan fakulty.

 

 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES