Newsletter 2019

24. 9. 2019

Akademický rok 2018/2019 je za námi. 

 

Milé studentky a absolventky, milí studenti a absolventi, vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé,


přinášíme Vám opět to nejzajímavější z aktivit, které se udály na naší fakultě v uplynulém akademickém roce. Díky přehledu si o nich můžete udělat lepší představu a nahlédnout i do budoucích plánů, které z nich plynou. Dočtete se o příležitostech, které studium na fakultě nabízí, o našich výzkumných aktivitách a o spolupráci se zahraničními univerzitami. Právě utváření a upevňování zahraničních vazeb je důležitým pilířem pro vědu i pro uplatnění našich absolventů na trhu práce. Pro naše absolventy, kteří s námi chtějí zůstat ve spojení, máme dobrou zprávu. Univerzita letos otevřela absolventský web (absolventi.upce.cz). Všechny novinky, aktuality a akce fakulty najdete i nadále na našem webu (fes.upce.cz). Na všech našich akcích se s Vámi rádi setkáme. Na tomto místě bych ráda popřála všem studentkám a studentům co nejvíce studijních úspěchů v nadcházejícím akademickém roce. Kolegům a zaměstnancům fakulty přeji mnoho tvořivého elánu, nadšení a spokojenosti při práci a všem našim partnerům co nejvíce pracovních úspěchů. 

Romana Provazníková
Děkanka

Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES